Akcie

26.11.2007
30.11.2007

Celoslovenský týždeň aktivít 26.- 30.11. 2007
PRIDAJTE SA!

Vážení priatelia,
dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do celoslovenského týždňa aktivít na záchranu minerálnych vôd vo vratných obaloch. Cieľom tejto celoslovenskej akcie je zachovanie práva spotrebiteľa na výber minerálok aj vo vratných opakovane používaných obaloch, ktorým práve v tomto čase hrozí reálny zánik.
21.07.2007
29.07.2007
Desiaty ročník ekotábora Priateľov Zeme.
24.02.2007
25.02.2007
...alebo stretnutie ľudí, ktorí chcú pomôcť životnému prostrediu
12.12.2006
13.12.2006
Zmena legislatívy týkajúca sa odpadového hospodárstva vo vzťahu k biologicky rozložiteľným odpadom, nové trendy a technológie zberu a zhodnocovania odpadov, množstvo nových poznatkov o možnostiach využívania odpadov, narastajúce poplatky za zneškodňovanie odpadov..., to je len niekoľko dôvodov, ktoré nás vedú k výmene doterajších systémov nakladania s odpadmi v obciach za nové a progresívnejšie spôsoby. >> Prejsť na prezentácie zo seminára
21.11.2006
Prax v nakladaní s odpadom v okolitých krajinách sa začína meniť. Nemocnice, ktoré začali realizovať program pre zníženie množstva odpadu s dôrazom na správnu klasifikáciu a separáciu, dosiahli v krátkom období výrazné úspory finančných prostriedkov a mohli ich využiť na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.
01.08.2006
Verejná cyklojazda s medzinárodnou účasťou.
22.07.2006
30.07.2006
Ekotábor Priateľov Zeme - SPZ
12.12.2005
14.12.2005
Priatelia Zeme - SPZ Vás pozývajú na odborné semináre >> Prejsť na prezentácie zo seminára
17.10.2005
Nárast používania jednorazových nápojových obalov a ich presadzovanie obchodnými reťazcami spôsobil v posledných rokoch nárast odpadov z týchto obalov. Výsledok môžeme dennodenne vidieť aj vo svojom okolí, keďže nemalá časť týchto obalov končí často pohodená na verejných priestranstvách alebo v prírode.