obce / firmy

Kompostovanie v mestách a obciach - Príklady z praxe (štúdia prezentujúca úspešné systémy s kompostovaním)

Dôvodov, prečo sa zaoberať problematikou biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“), je niekoľko. Sú to hlavne: ich veľké zastúpenie v komunálnych odpadoch, negatívne dopady ich zneškodňovania na životné prostredie, ale aj ekonomické zaťaženie pri nesprávnych spôsoboch na-
kladania s týmto odpadom. Tieto dôvody sa následne premiet ... čítať viac

ZNEČISŤOVANIE RUŽÍNSKEJ PRIEHRADY: Výsledky terénneho výskumu, zdroje znečisťovania, návrhy krokov pre zlepšenie tohto stavu.

V nádhernom prostredí východného Slovenska neďaleko Košíc sa nachádza umelá vodná nádrž Ružín. Vznikla prehradením rieky Hornád v hlbokom kľukatom údolí Bujanovských vrchov a možno ju zaradiť medzi najkrajšie vodné plochy na Slovensku a v strednej Európe. V súčasnosti čelí Ružínska priehrada problému, ktorý sa pravi ... čítať viac

Výstava o odpadoch, 12 informačných panelov

- rok vydania: 2009

Panely si môžete stiahnuť v spodnej časti stránky vo formáte pdf a vytlačiť, najmenší odporúčaný formát je A3.

Nakladanie s biologickým odpadom v obci Horní Suchá

20.07.2009

Obec Horní Suchá sa nachádza na východe Českej republiky medzi mestami Karviná, Havířov a Český Těšín v blízkosti hranice s Poľskom. Má rozlohu 980 ha. Ku dňu 31.12.2007 žilo v obci 4 498 obyvateľov, čo ju radí medzi stredne veľké obce regiónu.