obce / firmy

Metabolity ftalátov môžu zmeniť hladiny hormónov štítnej žľazy u mužov

01.10.2007

Štúdia o vplyve ftalátov na množstvo hormónov štítnej žľazy ukázala, že muži s vyšším obsahom produktu metabolizmu ftalátov zvaného MEHP (monoetyl-hexylftalát) v moči mali nižšie množstvo dvoch hlavných hormónov vylučovaných štítnou žľazou - tyroxínu (T4) a trijódtyronínu (T3) v krvi.

Dôležité fakty o DEHP

Prehľad zákonných postupov na obmedzenie používania ftalátov, najmä v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou

10 krokov pre zníženie množstva nemocničného odpadu

Nasledujúce otázky v desiatich krokoch môžu napomôcť utvoriť si predstavu čo je potrebné urobiť v konkrétnom zdravotníckom zariadení, aby sa docielil pozitívny efekt pri redukcii odpadu.

Kompostovanie v eú VI. - Kompostáreň CMC Námĕšť a.s.

04.06.2007

Exkurzie na kompostárni spoločnosti CMC Náměšť a.s. som sa zúčastnil v rámci kurzu Biologické spracovanie odpadu, ktoré organizovala Zemědělská ekologická regionální agentúra (ZERA) v Náměšti nad Oslavou v Čechách. Po kompostárni nás sprevádzala Ing. Lucie Valentová a Ing. Květuše Hejátková.

PVC v zdravotníctve - list faktov

PVC znečisťuje prostredie a ohrozuje zdravie ľudí nielen z hľadiska ftalátov, ale z hľadiska celého životného cyklu – od výroby, cez použitie až po jeho zneškodnenie. Pri výrobe a následnom zneškodnení PVC vzniká mnoho škodlivých látok, ako sú dioxíny, ale aj plynný chlór, HCl, ťažké kovy a pod.

Zoznam alternatív k PVC pomôckam

Hľadáte bezpečnejšiu alternatívu k pomôcke z PVC? Zoznam pomôcok dostupných v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Švédsku a Veľkej Británii sa snaží podať detailné informácie o možných náhradách bez obsahu ftalátov a PVC.

KOMPOSTOVANIE v EÚ V. - BIOFARMA „GROWING WITH GRACE“

18.05.2007

Exkurzia na biofarme s názvom „Growing with Grace“ sa uskutočnila 8. júna 2006 ako ďalšia časť sprievodného programu 2. pracovného stretnutia partnerských organizácií (Priatelia Zeme – SPZ zo Slovenska, Community Composting Network z Veľkej Británie, Ecological Recycling Society z Grécka, Česká zemědělská univerzita z Českej republiky a Reuse and Recycling European Union Social Enterprises z Belgicka) v rámci medzinárodného projektu EÚ „Growing with Compost“.

Halting the child brain drain, štúdia v angličtine

01.12.2006

V priebehu roka 2006 sa 250 žien z 21 krajín sveta podrobilo výskumu - testovaniu vlasov na obsah ortute, ktorý odzrkadľuje jej prítomnosť v organizme. Výsledky celého výskumu, informácie o škodlivosti ortute, závažných zdravotných rizikách, snahách o jej elimináciu prostredníctvom obmedzení na celoeurópskej úrovni a mnohé ďalšie informácie podáva štúdia organizácií Health Care Without Harm a Health and Environment Alliance v angličtine.