obce / firmy

Analýza nelegálne pohodených odpadov v SR

13.09.2005

Autor: Juraj Ladomerský, Miloš Veverka, Technická Univerzita Zvolen, Katedra environmentálneho inžinierstva Fakulty ekológie a environmentalistiky.

Prezentácie z odborných seminárov "Moderné odpadové hospodárstvo v obci"

06.03.2006

V decembri 2005 sa v Nitre, Banskej Bystrici a Prešove uskutočnili odborné semináre organizované Priateľmi Zeme - SPZ

Prezentácie zo seminára "KOMPOSTOVANIE v obciach a mestách SR"

22.01.2007

V decembri 2006 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil odborný seminár organizovaný Priateľmi Zeme - SPZ.

Prezentácie zo seminára "Ekonomicky a environmentálne efektívne nakladanie s odpadmi zo zdravotníckych zariadení"

21.11.2005

16. novembra 2005 sa v Žiline uskutočnil seminár organizovaný Priateľmi Zeme - SPZ

Nebezpečenstvá vrodených anomálií v blízkosti skládok nebezpečných odpadov v Európe - štúdia EUROHAZCON

Skládky odpadov predstavujú potenciálne nebezpečentsvo pre zdravie. Táto štúdia je prípadovou kontrolnou štúdiou rizík vrodených anomálií spojených s bydliskom v blízkosti skládok nebezpečných odpadov v Európe.

SKLÁDKY SÚ NEBEZPEČNÉ

Nová štúdia Ministerstva zdravotníctva štátu New York oznámila, že ženy žijúce blízko skládok, kde uniká plyn, majú štvornásobne zvýšenú pravdepodobnosť rakoviny močového mechúra alebo leukémie (rakoviny buniek tvoriacich krv).