školy

Aktivity pre školy (na stiahnutie)

10.10.2010

Pokiaľ ste pedagógom na škole a máte záujem o environmentálne aktivity, ponúkame Vám výber tých najlepších.

Tvorivé dielne: Magnetické lienky

11.11.2010

Čo potrebujeme:
orechové škrupinky, výkres alebo nejaký kartón, magnet, sekundové lepidlo, disperzné lepidlo, temperové farby

Tvorivé dielne: Pletieme z novinového papiera

20.11.2010

Potrebujeme:
noviny, lepidlo, špajlu, nožnič¬ky, nôž, misku alebo inú nádobu ako formu na opletanie

Videoklip Priateľov Zeme - SPZ

Videoklip vysielaný na TA3

Minimalizujme... počas Vianoc, sviatkov

Minimalizujme... počas Vianoc, sviatkov
Telo textu: 

Sviatky, Vianoce, sú často spojené s nakupovaním, zvýšenou spotrebou. Na sviatky sa pripravujeme poriadnym nákupom, kupujeme darčeky, výzdobu, ktorú nám ponúkajú televízne reklamy a letáky s náležitým predstihom... Akoby sláviť sviatok znamenalo zaistiť všetky statky, ktoré nám ho majú okázalo evokovať. Dostávame sa popri vytváraní týchto zväčša obchodníkmi režírovaných scenérií aj k úvahe o zmysle sviatku? Stihneme prežívať duchovnú podstatu sviatku v kruhu najbližších?

 • Uprednostnime živý stromček v kvetináči, alebo z legálnych prerezávok pred umelým. Prípadne sa vráťme k pôvodnejším zvykom na našom území - príbytok si skromne vyzdobme zelenými vetvičkami, uvime veniec a upečme si chlieb kračúň.
 • Vianočné ozdoby sa snažme vytvoriť sami, stromček si môžeme vyzdobiť i sušeným ovocím, jedno-duchými slamenými ozdôbkami od miestneho výrobcu.
 • Snažme sa darček vlastnoručne vytvoriť - upliesť farebný šál, zo starého papiera upliesť košík, zaliatím sušeného ovocia, kvetov a knôtu voskom vytvoriť voňavú sviečku...
 • Pri kúpe darčeka uprednostnime výrobok od miestneho remeselníka, ktorý má trvalú hodnotu, hodnotnú knihu, nebojte sa venovať i netradičný darček – lístok alebo permanentku do divadla, na koncert...
 • Darčeky baľme šetrne, do opakovane používaného baliaceho papiera, recyklovaného papiera, vrecúška, do textilu, baliaci papier si odložme na ďalšie roky.
 • Ak potrebujeme darovať kvet, poprosme ho od suseda, z jeho záhradky. Pri kúpe uprednostnime kvet v kvetináči, od miestneho dodávateľa. Mnohé exotické kvety sa pestujú ďaleko v skleníkoch. Okrem problému s dopravou môžu byť príčinou vysokých sociálnych a environmentálnych nákladov.
 • Nájdime si čas na zamyslenie nad skutočným významom sviatku, aby sa z neho nestalo len stresujúce obdobie zháňania darčekov.
 • Zvážme, či je potrebné zasielanie papierových pozdravov, či nepostačí pozdrav, blahoželanie poslať e-mailom.

Minimalizujme... vo voľnom čase

Minimalizujme vo voľnom čase
Telo textu: 

Vymysleli sme najrôznejšie vynálezy, ktoré by nám mali pomáhať, uľahčiť prácu, pritom voľného času akoby sme mali čoraz menej. Vraj je rýchla doba. Nebolo by dobre trošku spomaliť, prehodnotiť aktivity? Koľko nám trvá nakupovanie v hypermarkete, v ktorom sú obyčajne všetky tie vynálezy, koľko času denne venujeme televízii, ktorá nás presviedča, že bez tých vynálezov sa v dnešnej dobe nezaobídeme?

 • Obmedzme producentov elektromagnetického smogu, reklamy a informačného pretlaku - televízor, rádio, počítač... siahnime radšej po dobrej knihe, venujme sa deťom, rodine, záujmom...
 • Keď potrebujeme ísť nakúpiť, zájdime do najbližšieho obchodíku, kupujme iba to čo vopred naplánujeme.
 • Snažme sa nájsť výrobkom, ktoré sa už nedajú ďalej používať, nové využitie.
 • Opravujme obnosené odevy, prešívajme starý textil, využime staré odevy: môžeme si jednoduchým spôsobom utkať koberček, zo starého plátna ušiť tašku, zo zvyškov látok ušiť patchworkovú deku...
 • Z tetrapaku si môžeme jednoduchým spôsobom vyrobiť peňaženku, uzavierateľné vrecúška na drobnosti v domácnosti...
 • Zo starého papiera si môžeme urobiť ručný papier, ktorý sa výborne hodí na balenie darčekov, orámovanie fotografií, ozdobné škatuľky, ale i rôzne okrasné blahoželania... Zo starých novín je dokonca možné upliesť košík – postup ako na to nájdete v časopise Ekolisty na našej web stránke.
 • Sklenené nádoby využime na uskladnenie potravín a drobností v domácnosti, dotvorme si ich maľovaním, servítkovou technikou... Pekne vyzerajú v sklenených fľašiach rôzne farebné druhy fazule, šošovica, pohánka, pšenica...
 • Zo starých pneumatík zhotovme detské hojdačky do záhrady, preliezky...
 • Zo starých dosák si zhotovme kompostovisko.
 • Oslovte Priateľov Zeme - SPZ, príďte na víkendovku, pomôžte nám s prekladom materiálov, praktickou prácou u nás.

Minimalizácia... v práci, škole, kancelárii

Minimalizácia... v práci, škole, kancelárii
Telo textu: 

V pracovnom nasadení prestávame vnímať detaily, pritom tieto opako-vaním môžu získať nezanedbateľný vplyv na spotrebu prírodných zdrojov, vznik odpadov a znečistenia z výroby, z našej práce. Skúsme sa spýtať: potrebujem tento e-mail naozaj vytlačiť?

 • Zaveďme používanie ekologických prostriedkov (napr. čistiacich prostriedkov, odevov z prír. materiálov...), obmedzme jednorazové prostriedky, zameňme ich za opakovane použiteľné, zaujímajme sa o dopady našej práce na vznik odpadov a znečistenia.
 • Používajme a kupujme výrobky z recyklovaného papiera nebieleného chlórom (kancelársky papier, ale aj obálky, zošity...). Chránime tým naše lesy.
 • Na papier tlačme obojstranne, pri kúpe tlačiarne žiadajme takú, ktorá umožňuje tlačiť automaticky obojstranne. Používajme menšie písmo, šetrime na dokumentoch miestom.
 • Nepotlačené zvyšky papierov použime ako kartičky na zápisky.
 • Opätovne používajme obálky, odkladajme bublinkové fólie a výplňové materiály (polystyrén, polyuretán, papier...), použime ich ako ochrannú vrstvu pri balení balíkov.
 • Uprednostňujme ukladanie dát v elektronickej forme, elektronickú komunikáciu pred listovou, namiesto kúpy CD nosiča si hudbu zakúpme a stiahnime online, skopírujme si ju do prehrávača.
 • Toner z tlačiarne, pásky, dávajme znovu naplniť, používajme perá s vymeniteľnými náplňami. Pri kúpe tlačiarne preferujme takú, ktorá umožňuje opakované napĺňanie atramentových kaziet, tonera.
 • Uprednostňujme spotrebiče, ktoré sa zaobídu bez batérií, s mechanickým generátorom el. prúdu. Pokiaľ používame batérie (monočlánky), uprednostnime nabíjateľné a dbajme na správny cyklus nabíjania kvôli predĺženiu ich životnosti.
 • Namiesto kúpy nového počítača si svoj počítač zmodernizujme.
 • Pri výbere počítača preferujme jeho ľahkú rozširovateľnosť s možnosťou výmeny jednotlivých komponentov.

Minimalizujme... na ulici, v spoločnosti, komunite

Minimalizujme... na ulici, v spoločnosti, komunite
Telo textu: 

Žijeme v spoločnosti: dennodenne zdravíme susedov, hromžíme na preplnené kontajnery, skoro ráno zohrievame studené motory na cestu do práce... a každodennosť nás akosi oberá o silu aktívnejšie riešiť javy, ktoré nám už pomaly ani neprekážajú, lebo sme sa s nimi zmierili. Nezahadzujeme tak šancu tieto javy meniť? Kto sa má zaoberať riešením týchto problémov, keď nie my?

 • Odpady, ktoré je možné recyklovať, nevhadzujme na ulici do nádob na zmiešaný odpad.
 • Sú na ne určené špeciálne nádoby zväčša farebne odlíšené a s popisom: napr. modré na papier, zelené na sklo, žlté na plasty.
 • Využívajme viac knižnice, požičovne áut a rôzne iné verejné služby, ktoré nám umožnia nekupovať a viac využívať veci. Nástroje a zariadenia potrebné na príležitostné práce si prenajímajme alebo požičiavajme od susedov, známych, alebo v špecializovaných požičovniach.
 • Prečítané knihy si vymieňajme, alebo ich podarujme. Iniciujme vytvorenie "hračkárskej knižnice" a namiesto kupovania hračiek si hračky požičiavajme.
 • Zorganizujme ekoburzu starých vecí, šatstva. Zabezpečme verejný priestor, ktorý by slúžil na zdieľanie a vymieňanie vecí, ktoré už nevyužijeme, ale mohli by ešte niekomu poslúžiť.
 • Iniciujme zavedenie triedeného zberu, výstavbu komunitného kompostoviska, vytvorenie komunitnej záhrady...
 • Založme "eko-hliadku", ktorá bude monitorovať výskyt znečistenia, čierne skládky...
 • Zapojme sa aktívne do programov miestnych ekologických združení, ktoré usilujú o znižovanie množstva odpadov.
 • Najdôležitejšie je začať od seba. Buďme dobrým príkladom, vytvorme eko-nástenku, spoločne sa zamýšľajme, ako by sme mohli zlepšiť nakladanie s odpadom, využiť nepotrebné výrobky, nábytok...