školy

Ekolisty 1 / 2008

Obsah:
 • Zapojte sa
 • téma: Rozprávanie o jednej spaľovni... zatiaľ bez konca
 • téma: LAND art - zrkadlo vnútra
 • aktivity Priateľov Zeme - SPZ
 • rozhovor: Dalajláma: „Kultúrne práva a slobody musia by priznané všetkým Tibeanom - ako je uvedené v ústave.“
 • rozhovor: Pema Gyalpo
 • téma: Zlepšenie ochrany ľudských práv v Číne - čas sa kráti
 • ekotipy: 22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň
 • ... čítať viac

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

Telo textu: 
 1. Uprednostňujme sprchovanie pred kúpaním, ušetríme až 2/3 vody. Na sprchovanie používajme úsporné hlavice, ušetríme až 30% teplej vody. Namontujme si pákové batérie, predídeme tým zbytočnému púšťaniu vody pre nastavenie tej správnej teploty.
 2. Šetrime vodu pri splachovaní - pomocou úsporného splachovania: nastavíme plavák v nádržke na nižšiu hladinu alebo vložíme tehlu či plnú fľašu s vodou do nádržky a pod.
 3. Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky napr. s obsahom chlóru. Väčšinou stačí aj octová voda, roztok kryštalickej sódy, soľ, citrónová šťava či prírodné mydlo, ktoré sú zaručeným, takmer univerzálnym ekologickým čistiacim prostriedkom. Viac informácií sa dozviete na stránke www.priateliazeme.sk/spz v rubrike Ekoporadňa. Uprednostňujme výrobky od spoločností, ktorých produkty a výrobné postupy sú šetrnejšie k životnému prostrediu (napr. Sonett, Welleda, Ecover, Missiva...)
 4. Pri kúpe pracích prostriedkov uprednostnime tie, ktoré neobsahujú fosfor. Patria medzi ne aj tekuté a gélové pracie prostriedky alebo mydlové pracie prášky. Snažme sa plne využívať kapacitu práčky, perme iba vtedy, keď je práčka plná a používajme úsporné programy. Obmedzme používanie avivážnych prostriedkov. Sú ťažko biologicky odbúrateľné a na vlastnú čistotu bielizne nemajú žiaden vplyv.
 5. Ak kupujeme kozmetické prípravky, uprednostňujme tie, ktoré majú overenú ekoznačku, neboli testované na zvieratách, sú vyrobené zväčša z prírodných produktov a majú ekologický, dobre recyklovateľný obal. Takúto kozmetiku je zvyčajne možné dostať v špecializovaných obchodoch s bioproduktmi a zdravou výživou.
 6. Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z nášho nákupu a či ho vôbec vieme nejako využiť alebo odovzdať na recykláciu. Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám (napr. chlieb, pečivo, ovocie, zelenina...). Pokiaľ je to len trochu možné, pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov balených v PVC obaloch, hliníkových plechovkách, kombinovaných obaloch. Pri nákupoch odmietajme rozdávané plastové tašky, vrecúška a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
 7. Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvácne a dajú sa opraviť.
 8. Uprednostňujme lokálne produkty, ktoré nie sú dovážané z veľkých vzdialeností a nemusia byť konzervované, stabilizované, upravované mnohými chemickými látkami. Predídeme tým aj zbytočnému množstvu odpadu z obalov, pretože čím väčšia vzdialenosť, tým viac obalov sa spotrebuje na prevoz. Dávajme prednosť výrobkom s označením ekologického poľnohospodárstva.
 9. Začnime kompostovať biologické odpady, ktoré vznikajú v našej domácnosti a záhrade. V žiadnom prípade ich nespaľujme.
 10. Označme si schránku nápisom “Nevhadzujte reklamy”, predídeme tak zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.
 11. Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky), predídeme tak zbytočným nebezpečným odpadom (ťažké kovy).
 12. Zapojme sa do systému triedenia odpadu zavedeného v obci, škole, zamestnaní... Vytriedené odpady ukladajme výlučne na miesta na to určené (určené nádoby, zberný dvor, obecné kompostovisko, kompostáreň...).
 13. Umiestnime chladničky a mrazničky ďalej od sporáku a tepelných zariadení, na chladnejšie miesta. Každý stupeň naviac nad 20 °C zvyšuje spotrebu asi o 4-6%. Pravidelne odmrazujme – 1 cm námrazy zvyšuje spotrebu až o 75% ! Zadnú stenu, kam sa usádza prach pravidelne čistime, pretože prach usadený na mriežke pre ochladzovanie zhoršuje tepelný spád (výmenu tepla medzi mriežkou a ovzdušim). Pri znečistenej mriežke sa zvyšuje spotreba energie a chladnička sa zbytočne prehrieva.
 14. Pri kúpe nových elektrospotrebičov si pozorne všímajme štítok s informáciami, do ktorej kvalitatívnej skupiny je spotrebič zaradený. Výrobky najlepšej kvality s najnižšou spotrebou energie sú označené písmenom A.
 15. Nenechávajme v sieti nabíjačku na mobil či fotoaparát, pokiaľ sa nenabíjajú. Nabíjačky ponechané v zásuvke spotrebujú až 10 krát viac energie ako je treba pri nabíjaní.
 16. Nenechávajme spotrebiče v polohe STAND BY, pretože takto nie sú vypnuté, dochádza k skrytému odberu, ročne to môže byť až 500kWh.
 17. Neprekurujme, dodržiavajme doporučené teploty v izbách (obývacia izba 20-22 °C, spálňa 18 °C), každý stupeň naviac znamená zvýšenie spotreby energie o 6%. Používajme termoregulačné ventily na radiátoroch, sú jednoduchou možnosťou úspory asi 10-15% energie.
 18. Staré okná vymeňme za nové, s kvalitným zasklením. Únik tepla cez okno pri trojitom skle predstavuje len 8%, zatiaľ čo pri jednoduchom okne až 30 %. Ak ich nemôžme vymeniť, utesnime ich. Netesnosti v oknách a dverách znížia teplotu o 2 stupne a zvyšujú vykurovacie náklady o 6-10%.
 19. Používajme úsporné žiarovky tam, kde sa svieti dlhodobo. Nová generácia týchto žiaroviek má životnosť až 15 000 hod, čo je 15-násobok životnosti obyčajnej žiarovky. Spotreba úsporných žiaroviek je až o 80% menšia, preto sa ich vysoká cena rýchlo vráti. Pre priestory, kde sa svieti len krátkodobo sú vhodnejšie obyčajné žiarovky.
 20. Pri varení používajme pokrievky (úspora 150 - 300%) ; tlakové hrnce ušetria až 50% energie. Používajme riad s rovnakým priemerom dna ako je priemer platničky , ak je hrniec menší a rozdiel je napr. 3 cm, strata energie je až 30%.
 21. Vyhnime sa častému a dlhšiemu používaniu mikrovlniek. Už pri dvoch porciách spotrebujú viac energie ako sporák.
 22. Snažme sa chodiť čo najviac pešo alebo na bicykli, pomôžeme nielen svojmu zdraviu. Ak už sa do cieľa nemôžme dostať pešo alebo bicyklom, využívajme hromadnú dopravu. Najbezpečnejšia a k prírode najšetrnejšia je vlaková doprava. Skúsme ju uprednostňovať pred autobusmi a pomôcť tak k jej zachovaniu. Pri jazde autom sa ho snažme plne využiť – jazdime viacerí.

Projekt Growing with Compost

16.04.2007

Udržateľné hospodárenie s biologicky rozložiteľným odpadom (bioodpadom) nadobúda v celej Európe stále väčší význam. Európska smernica 1999/31/EC o skládkach odpadu stanovila všetkým členským štátom Európskej únie povinnosť postupne znižovať množstvo skládkovaného komunálneho bioodpadu. Jednotlivé ciele boli stanovené takto: znížiť množstvo bioodpadu na skládkach do roku 2010 o 25% oproti roku 1995, do roku 2013 o 50% a do roku 2020 o 65%.

10 krokov pre zníženie množstva nemocničného odpadu

Nasledujúce otázky v desiatich krokoch môžu napomôcť utvoriť si predstavu čo je potrebné urobiť v konkrétnom zdravotníckom zariadení, aby sa docielil pozitívny efekt pri redukcii odpadu.

Postavte si kompostovisko

 • rok vydania - 2007

Cena: 0.03 € (0.9 Sk)

Nevylievajme chemikálie do vody

Telo textu: 

Väčšina čistiacich prostriedkov obsahuje mnoho pre prírodu a zdravie nebezpečných látok, napr. chlór, ale aj rôzne zbytočné farbivá či parfumy. Na bežnú "údržbu" ale aj zložitejšie čistenie stačí aj octová voda, roztok kryštalickej sódy, soľ, citrónová šťava či prírodné mydlo, ktoré sú zaručeným, takmer univerzálnym ekologickým čistiacim prostriedkom.

 • Na umývanie riadu často postačí len čistá voda, hlavne keď nie je zamastený. Ak potrebujete saponát, snažte sa ho používať v primeraných množstvách.
 • Ani na čistenie okien nepotrebujeme zázračné prostriedky. Celkom postačí prírodné mydlo a na opláchnutie octová voda.
 • Vodný kameň zo záchodovej misy odstránime pomocou octu, prípadne kašičky z octu a múky na miestach, kde by samotný ocot stekal. Necháme pôsobiť cez noc.
 • Nerezové vodovodné batérie vyčistíme vodou s prídavkom octu a saponátu
 • Pokiaľ nemáte v obci čistiaren odpadových vôd, olej z kuchyne nikdy nevylievajte do kanalizácie. Radšej ho prelievajte do pevnej uzatvárateľnej nádoby a vyhoďte do komunálneho odpadu, ak ovšem nemáte zavedený jeho zber.

Spôsoby dopravy

Telo textu: 

 • Najekologickejším spôsobom dopravy je bicykel, preto ho využívajme čo najviac. Podporujme a presadzujme výstavbu cyklistických chodníkov v mestách.
 • Ak už sa do cieľa nemôžme dostať pešo alebo bicyklom, využívajme hromadnú dopravu. Najbezpečnejšia a k prírode najšetrnejšia je vlaková doprava. Skúsme ju uprednostňovať pred autobusmi a pomôcť tak k jej zachovaniu.
 • V mestách využívajme mestskú hromadnú dopravu. V čase ranných špičiek a zápch na cestách je táto doprava určite rýchlejšia alebo rovnako rýchla ako cesta osobným autom, a máte ešte možnosť napríklad prečítať si cestou noviny.
 • Letecká doprava je najnevhodnejším spôsobom prepravy, pretože je veľmi energeticky náročná, spotrebúva obrovské množstvo kyslíka a produkciou oxidov dusíka znižuje množstvo ozónu v ozónovej vrstve, ktorý oxidy dusíka rozkladajú.
 • Najprirodzenejším spôsobom pohybu v priestore je chôdza. Mnohí z nás však „po vlastných“ prejdú denne len niekoľko desiatok metrov – z bytu k výťahu, z výťahu do auta.... Pokúsme sa chodiť viac pešo, vyhýbajme sa však hluku, prachu, autám.... urobíme tak službu aj nášmu zdraviu.