Odborný seminár KOMPOSTOVANIE v obciach a mestách SR

Zmena legislatívy týkajúca sa odpadového hospodárstva vo vzťahu k biologicky rozložiteľným odpadom, nové trendy a technológie zberu a zhodnocovania odpadov, množstvo nových poznatkov o možnostiach využívania odpadov, narastajúce poplatky za zneškodňovanie odpadov..., to je len niekoľko dôvodov, ktoré nás vedú k výmene doterajších systémov nakladania s odpadmi v obciach za nové a progresívnejšie spôsoby. >> Prejsť na prezentácie zo seminára

Začiatok: 12.12.2006

Koniec: 13.12.2006

Miesto konania:

Trenčianske Teplice

( PENZIÓN - DOMOV SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV - Partizánska ulica č. 11)
 
Ale ako navrhnúť a zaviesť taký systém, ktorý bude ekonomicky prijateľný, bude spĺňať platnú legislatívu, bude napĺňať potreby obce a navyše bude plne akceptovaný pôvodcami odpadu?

Práve informácie o spôsoboch, systémoch a možnostiach správneho nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi, o informačných kampaniach, ale aj prezentovanie praktických skúseností s kompostovaním v SR Vám ponúkame na dvojdňovom odbornom seminári.

Cieľ seminára:

Informovať mestá a obce o možnostiach, trendoch a skúsenostiach v nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom s dôrazom na ekonomickosť systému a akceptovateľnosť pre pôvodcov odpadu.

Čo môžete od seminára očakávať:

Získate cenné informácie o:

 • legislatíve SR
 • spôsoboch a možnostiach zavádzania systémov oddeleného zberu bioodpadov,
 • kompostovacích technológiách
 • systémoch nakladania s bioodpadom v obciach a mestách,
 • informačných kampaniach
 • stanovovaní kapacity kompostárne
 • spoločné vytvorenie vzorového systému nakladania s bioodpadom vo vybranej obci
Vďaka týmto informáciám budete mať možnosť doplniť svoje znalosti tak, aby ste vedeli realizovať programy a projekty smerujúce k trvalo udržateľnému nakladaniu s biologicky rozložiteľnými odpadmi vo svojich obciach / mestách.

Organizačné pokyny:

Registrácia:

Prihlásiť sa môžete do 30. 11. 2006 vyplnením registračného formulára na konci tejto stránky alebo zaslaním vyplnenej prihlášky, ktorá je na konci pozvánky v priloženom súbore pre tlač (pozri vyššie). Registrácia je platná len s potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. Ten môžete poslať na nižšie uvedený e-mail alebo na nižšie uvedenú poštovú adresu.

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade naplnenia kapacity seminára odmietnuť registráciu ďalších účastníkov. Samozrejmosťou je vrátenie účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok:

Poplatok vo výške 900,- Sk je potrebné uhradiť vopred na číslo účtu: 4350054760 / 3100, variabilný symbol 1206. Do účelu platby uveďte Vaše meno (meno účastníka seminára).

Účastníci majú zabezpečený dňa 12.12.2006 - obed a večeru a 13.12.2006 - raňajky a obed.         Po oba dni je zabezpečené občerstvenie.


Ubytovanie:

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú samostatne na vlastné náklady.

Možnosti ubytovania:

PENZIÓN - DOMOV SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV* , Ul. Partizánska 11,  Trenčianske Teplice
Tel.: 032 / 655 2301, tel./fax: 032 / 655 2270, e-mail: dszsu@nextra.sk,  -   v mieste seminára.
2 až 3-posteľové izby, ceny: 250,-Sk a 300,-Sk za posteľ a noc + 20,-Sk kúpeľný poplatok.

Hotel SLOVAKIA***, T.G. Masaryka 3,  Trenčianske Teplice
Tel.: 032 / 655 6111, fax: 032 / 655 3504, e-mail: hotel@hotelslovakia.sk, www.hotelslovakia.sk - chôdzou 15 min.        od miesta konania seminára.
1- posteľová izba - 990,-Sk, 2 - posteľová izba - 1470,-Sk za izbu a noc + 20,-Sk kúpeľný poplatok

TP Hotel ADRIA***, Hurbanova 21, Trenčianske Teplice
Tel.: 032 / 655 3473, fax: 032 / 32 655 23 10, e-mail: hoteladria@stonline.sk,  www.hotel-adria.sk - chôdzou 5 min.       od miesta konania seminára.
1- posteľová izba - 1050,-Sk, 2 - posteľová izba - 1290,-Sk za izbu a noc + 20,-Sk kúpeľný poplatok

Hotel MARGIT**, T.G. Masaryka 2, Trenčianske Teplice
Tel.: 032 / 655 1028, fax: 032 / 655 10 29, e-mail: hotel.margit@stonline.sk , www.hotel-margit.sk - chôdzou 10 min.       od miesta konania seminára.
Menšia 2 - posteľová izba - 1250,-Sk (1 osoba) a 1850,-Sk (2 osoby), väčšia 2 - posteľová izba - 1350,-Sk a 2150,-Sk     + 20,-Sk kúpeľný poplatok.

PENZIÓN AQUA **, Šrobárova 6, Trenčianske Teplice
Tel.: 032 / 655 2488, fax: 032/ 655 24 87, e-mail: penzionaqua@penzionaqua.sk,  www.penzionaqua.sk - chôdzou        15 min. od miesta konania seminára.
2 - posteľové izby v cene od 1100,-Sk do 2200,-Sk za izbu a noc + 20,-Sk kúpeľný poplatok.

PENZIÓN HARMONA, Hurbanova 26, Trenčianske Teplice
Tel./fax: 032 / 655 1503, e-mail: harmona@mail.t-com.sk, www.penzionharmona.sk - chôdzou 5 min. od miesta konania seminára.
2 - posteľová izba 1400,-Sk, 3 - posteľová izba 1900,-Sk za izbu a noc + 20,-Sk kúpeľný poplatok.

PENZIÓN FONTIS TERRAE, Hurbanova 23, Trenčianske Teplice
Tel.: 032 / 655 1273, fax: 032 / 655 12 74, e-mail: penzionfontis@penzionfontis.sk, www.penzionfontis.sk - chôdzou         5 min. od miesta konania seminára.
1 - posteľová izba - 700,-Sk, 2 - posteľová izba - 1000,-Sk + 20,-Sk kúpeľný poplatok

Viac o možnostiach ubytovania nájdete na:

http://www.teplice.sk/html/prehladsluzieb/ubytovanie.htm.

Ako sa dostanete na miesto konania seminára:

Trenčianske Teplice sú od Trenčína vzdialené 15 km severovýchodne, od Bratislavy 135 km severovýchodne, od Žiliny 80 km juhozápadne, od Banskej Bystrice 140 km západne.

Autom:

 • 10 km od mesta sa nachádza najbližší výjazd z diaľničnej komunikácie D1 - Exit - Nemšová, ktorá spája Bratislavu so Žilinou. Ďalej podľa dopravného značenia cez Trenč. Teplú.
 • Zo smeru Banská Bystrica / Lučenec /  Prievidza na Bánovce nad Bebravou. Za mestom odbočiť na Trenč. Teplice

Vlakom:

Trať v smere Bratislava - Žilina - Košice a späť:
 • cieľová stanica Trenčín a odtiaľ autobusom do Trenč. Teplíc
 • cieľová stanica Trenč. Teplá a odtiaľ úzkorozchodným elektrickým vlakom do Trenč.Teplíc

Autobusom:

 • Priamymi autobusovými linkami do Trenč. Teplíc, poprípade do Trenčína alebo Trenčianskej Teplej a odtiaľ ďalej autobusom do Trenč. Teplíc.
Cestovné poriadky pre železničnú a autobusovú dopravu nájdete na www.cp.sk alebo www.idos.cz . 
 

Program seminára:

UTOROK - 12. decembra 2006

08.30 - 09.00   Prezentácia účastníkov

09.00 - 09.15   Privítanie účastníkov, organizačné pokyny...

09.20 - 10.00   Biologické odpady z pohľadu legislatívy SR

10.05 - 10.45   Možnosti využitia biologických odpadov z pohľadu obce

10.45 - 11.00   Prestávka

11.00 - 12.00   Program na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania

12.00 - 13.00   Obed

13.00 - 13.30   Obecné kompostoviská

13.35 - 14.05   Farmové kompostovanie

14.10 - 14.55   Kompostovacie technológie pre komunálne / mestské kompostárne

14.55 - 15.10   Prestávka

15.10 - 15.40   Kompostovacia technika

15.45 - 16.45   Zber bioodpadu a jeho vlastnosti

16.25 - 17.00   Prípadové štúdie nakladania s bioodpadom

17.00 - 18.00   Diskusia

18.00 - 19.00   Večera

STREDA - 13. decembra 2006

08.00 - 08.45   Raňajky

09.00 - 10.00   Náležitosti výstavby kompostárne

10.00 - 10.15   Prestávka

10.15 - 11.35   Spoločné vytvorenie vzorového systému nakladania s BRKO vo vybranej obci

11.40 - 12.00   Záverečná diskusia - odpovede na otázky účastníkov

12.00 - 13.00   Obed

13.00                Koniec seminára

Viac informácií:

Adresa pre posielanie prihlášok:

Branislav Moňok, SNP 27, 914 51  Trenčianske Teplice, e-mail: monok@priateliazeme.sk .
PrílohaVeľkosť
Pozvánka vo formáte .doc95.5 KB