odpady

Projekt Growing with Compost

16.04.2007

Udržateľné hospodárenie s biologicky rozložiteľným odpadom (bioodpadom) nadobúda v celej Európe stále väčší význam. Európska smernica 1999/31/EC o skládkach odpadu stanovila všetkým členským štátom Európskej únie povinnosť postupne znižovať množstvo skládkovaného komunálneho bioodpadu. Jednotlivé ciele boli stanovené takto: znížiť množstvo bioodpadu na skládkach do roku 2010 o 25% oproti roku 1995, do roku 2013 o 50% a do roku 2020 o 65%.

Priatelia Zeme: LIDL ignoruje zákon

20.12.2007 Priatelia Zeme-SPZ vyzývajú potravinovú sieť LIDL, aby prestala ignorovať Zákon č. 529/2002 Z.z. a ponúkala zákazníkom minerálku aj vo vratných fľašiach. Musí tak robiť každý obchod s predajnou plochou nad 100 metrov štvorcových, ktorý ju už ponúka v PET fľaši.

Darčeky

Telo textu: 
 • Lístok alebo permanentka do divadla.
 • Permanentka na šport, do fitcentra, sauny, masáž.
 • Lístok na koncert.
 • Poukazy na návštevy kozmetického salónu.
 • Výrobky miestnych producentov.
 • Pomerne šetrným darom je aj hodnotná kniha – nespotrebuje veľmi veľké množstvo papiera a vydrží aj niekoľko generácií. Niekoľko čísiel časopisov s nepomerne menšou obsahovou hodnotou spotrebuje rovnaké množstvo papiera a končí ako odpad okamžite ...
 • Darčeky stačí baliť šetrne (najlepšie do recyklovaného papiera) a baliaci papier použiť aj na budúci rok. Iba v Londýne klasické „kartičky“ a baliaci papier na darčeky majú ročne na svedomí okolo 400 stromov.
 • Jedlo a výrobky si môžme kupovať bez nadbytočných obalov.
 • Pri nápojoch sú najlepšie vratné obaly, napríklad minerálky vo vratných fľašiach.
 • Pri nákupoch je namiesto rozdávaných plastových tašiek vhodnejšia vlastná trvácna.
 • Vzniknuté odpady by sme mali triediť pre recykláciu.
 • Ak je to možné, zvyšky štedrovečernej večere a ďalších jedál by mali končiť v komposte.


Zaujímavosť: Na trhoch vo Viedni je možné kúpiť aj “Viedenské vianočné vrecko”, ktoré vytvorili ľudia s postihnutím. Vrecko je látková ekologická náhrada baliaceho papiera na darčeky a jeho použitím sa počas Vianoc znižuje množstvo odpadu a spotreba papiera.

Priatelia Zeme za záchranu minerálok vo vratných fľašiach

26.11.2007 Zo slovenských obchodov ubúdajú nápoje vo vratných fľašiach. Zvyšuje to znečisťovanie životného prostredia, často aj cien a spotrebitelia prichádzajú o právo na výber nápoja aj v ekologicky šetrnejšom obale. Ministerstvo životného prostredia SR je na rozdiel od mnohých ostatných v Európskej únii v tejto veci nečinné a Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) tento problém dlhodobo ignoruje.

SIŽP škodí tým skládkam, ktoré dodržujú zákon

17.10.2007 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) svojim správaním nabáda prevádzkovateľov skládok odpadov k nečinnosti pri dodržiavaní bezpečnostných štandardov EÚ. Na základe ich vlastných výziev im umožňuje predlžovať termíny, v ktorých majú zosúladiť neutešený stav na svojich prevádzkach s európskou smernicou. Uviedol to právny poradca Priateľov Zeme – SPZ Jozef Šuchta.

Európski ministri životného prostredia podporili spaľovanie odpadov

29.06.2007 Európski ochranári sú sklamaní z postoja ministrov životného prostredia členských štátov EÚ. Tí na včerajšom zasadnutí Rady ministrov podporili spaľovanie odpadov, čím prepásli šancu modernizovať európsku odpadovú politiku.

Otvorený list poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach

25.06.2007 Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa, dovoľujeme si Vás požiadať a poprosiť, aby ste nepodporili „priemyselný plán spoločnosti Kosit“, ktorý predloží táto spoločnosť už na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

10 krokov pre zníženie množstva nemocničného odpadu

Nasledujúce otázky v desiatich krokoch môžu napomôcť utvoriť si predstavu čo je potrebné urobiť v konkrétnom zdravotníckom zariadení, aby sa docielil pozitívny efekt pri redukcii odpadu.

Kompostovanie v eú VI. - Kompostáreň CMC Námĕšť a.s.

04.06.2007

Exkurzie na kompostárni spoločnosti CMC Náměšť a.s. som sa zúčastnil v rámci kurzu Biologické spracovanie odpadu, ktoré organizovala Zemědělská ekologická regionální agentúra (ZERA) v Náměšti nad Oslavou v Čechách. Po kompostárni nás sprevádzala Ing. Lucie Valentová a Ing. Květuše Hejátková.