odpady

Papier (zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných surovín)

Vypracovali sme pre Vás rozsiahle zoznamy, ktoré Vám pomôžu nájsť odberateľov pri riešení triedeného zberu.

Papier / Kovy / Plasty / Sklo / Stavebný odpad / Nebezpečný odpad / Elektroodpad / Autovraky / Ostatné komodity

Zoznam predajcov a výrobcov strojov a techniky pre triedený zber odpadu

Vypracovali sme pre Vás zoznam, ktorý Vám pomôže nájsť dodávateľov a odberateľov pri riešení triedeného zberu.