Ekotábor je tu! Užite si týždeň pestrých aktivít v krásnom prostredí bylinkovej ekofarmy.

Košice, 01.07.2014

Od 26.7. do 3.8.2014 sa bude konať už 18. ročník letného Ekotábora Priateľov Zeme opäť na Odorici, bylinkovej ekofarme neďaleko Levoče. Počas deviatich dní na ňom Priatelia Zeme ponúknu pestrú paletu zaujímavých aktivít. Či už ide o praktickú pomoc miestnej komunite, výučbu remesiel, zaujímavé prednášky na ekologické témy a športové aktivity.

Praktická pomoc miestnej komunite na bylinkovej ekofarme Odorica a okolitej krajine bude náplňou predpoludní. Okrem práce s bylinkami sa bude kosiť tráva, hrabať seno, stavať a natierať oplôtky z dreva, opravovať drevené vozy, dláždiť chodník kameňmi, tvoriť mozaika zo starých kachličiek a vyrábať systém pre zadržiavanie dažďovej vody.

Tradičné a netradičné remeslá budú prebiehať popoludní a budú ich viesť skúsení remeselníci a lektori. Účastníci si budú môcť vyskúšať prácu s bylinkami, ich zber a následné spracovanie, naučiť sa, ako z mlieka vyrobiť syr a korbáčiky, vyrábať užitočné veci z odpadu, napr. vyrobiť peňaženku z tetrapaku, vytvoriť mozaiku z úlomkov kachličiek, vyskúšať si drôtikárstvo či naučiť sa ako použiť starý textil.

Oddych a pohodu zabezpečí jazda na koňoch, tanec a relaxácia, lukostreľba, rôzne ekohry a športové hry, hudobné workshopy.

Zaujímavé prednášky a diskusie sú pripravené na večer. Rozprávať sa bude o bylinkách a živote na ekofarme, o ochrane prírody, o dobrovoľnej skromnosti, o kompostovaní, o udržateľných lesoch a permakultúre.

Pripravený je aj výlet do okolitej prírody spojený s odborným výkladom a výlet do Levoče za pamiatkami, ale aj návšteva prevádzky, kde sa spracúvajú bylinky z ekofarmy.

Ekotábor je zameraný na spojenie s prírodou. Samozrejmosťou na ňom je triediť si svoj odpad, používať ekologické čistiace prostriedky, stravovať sa vegetariánsky s prednostným využívaním miestne dostupných surovín, bioproduktov a celkovo sa správať priateľsky k miestnej krajine. Ubytovanie bude vo vlastných stanoch alebo v stodole na voňavom sene či slame.

Záujemcovia o takúto netradičnú dovolenku môžu získať viac informácií alebo sa prihlásiť na našej webstránke: http://www.priateliazeme.sk/spz/ekotabor, na mailovej adrese: ekotabor@priateliazeme.sk alebo na telefónnom čísle: 0908 557 598. Je možné sa prihlásiť aj na jeden či dva dni podľa konkrétnej aktivity. Prihlášky na Ekotábor prijímame najneskôr do 22. júla 2014.

Priatelia Zeme – SPZ sú neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie a prírodu na Slovensku. Zameriavajú sa na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami.

Viac informácií

Bližšie informácie o Ekotábore poskytne: René Říha, tel. číslo: 0908 557 598, e-mail: riha@priateliazeme.sk .
Dočítať sa niečo viac, alebo si pozrieť fotografie z minulých ročníkov Ekotábora, môžete na webstránke: www.priateliazeme.sk/spz/ekotabor .

Ekotábor je tu! Užite si týždeň pestrých aktivít v krásnom prostredí bylinkovej ekofarmy.
Cieľová skupina: verejnosť