Potrebujeme vecnú diskusiu o zálohovaní obalov

Košice, 21.03.2006

Ministerstvo životného prostredia plánuje od januára 2007 zaviesť zálohovanie PET fliaš. Proti návrhu v uplynulých dňoch vystúpila Potravinárska komora Slovenska. Jej argumenty a tvrdenia sú však podľa Priateľov Zeme-SPZ nepodložené a pôsobia ako pokus o zastrašovanie slovenských úradov. Komora vyhlásila, že dôsledkom zálohovania bude pokles predaja nápojov v PET fľašiach, čo môže viesť k žalobám. Prípadov, kedy združenia výrobcov či obchodníkov zažalovali krajinu za zavedenie zálohovania bolo v Nemecku mnoho. Nestalo sa však, že by spor na úrovni štátu, ani na úrovni únie vyhrali. Súdy potvrdili, že členské krajiny majú právo zaviesť zálohovanie nápojových jednorazových obalov a že toto opatrenie nie je v rozpore s princípmi a legislatívou o voľnom pohybe tovaru, služieb a kapitálu.

Potravinárska komora má dojem, že zálohovanie PET fliaš ohrozuje voľný pohyb tovaru a služieb. Riziko je údajne v tom, že by spotrebitelia z iných štátov pri kúpe nápojov v PET fľašiach zaplatia v SR v cene výrobku aj obal, pričom nápoj skonzumujú a opustia územie SR. Zálohu už tieto skupiny cudzincov nedostanú späť. "Komora sa buď pokúša o žart, alebo nerozumie o čom, hovorí. Turisti si takto už desiatky rokov kupujú pivo a minerálne vody a doposiaľ nebola zaznamenaná jediná sťažnosť. Zálohovanie nie je "diskriminačný" nástroj, ale účinný spôsob, ako predísť neustále rastúcemu znečisteniu prostredia odpadkami z nápojových obalov," poznamenal Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ.

Komora tiež tvrdí, že zavedenie zálohovania PET obalov by znamenalo komplikáciu života výrobcov, obchodníkov aj spotrebiteľov. Varovanie však nepodpiera skúsenosťami z krajín, ktoré zálohovanie zaviedli. Takmer 30 štátov, ktoré zálohujú viac druhov a väčšie množstvo nápojových obalov, než plánuje Slovensko, žiadne vážne problémy nezaznamenali. Zálohovacie systémy fungujú bez problémov, bez vysokých nákladov pre spotrebiteľov a priemysel, čo je možné doložiť verejne dostupnými údajmi zo Švédska, Nórska, Fínska či štátov USA. Podobné strašenie predchádzalo aj zavedeniu registračných pokladníc. Dobre fungujúce zálohové systémy v zahraniční Slovensku poskytujú dostatok informácií o tom, ako manažovať tento systém tak, aby problémy vôbec nevznikli.

Priatelia Zeme-SPZ v otvorenom liste Potravinársku komoru Slovenska upozornili aj na manipulatívne narábanie s číselnými údajmi. V rokoch 2000 až 2001 občianske a odborné organizácie pri tvorbe obalovej legislatívy upozorňovali na nárast množstva odpadov z jednorazových nápojových obalov. Priemysel informácie o náraste odmietal a uvádzal, že sa ročne vyprodukuje 7-tisíc ton PET fliaš. O dva a pol roka (2004-2005), sa však už snažil dokázať, že PET obalov je príliš mnoho na to, aby obchod v SR bez problémov zvládol ich zálohovanie. V tom čase mala byť ich ročná produkcia údajne 12-tisíc ton. Dnes opäť naznačuje, že je záťaž životného prostredia z PET obalov malá, a tak uvádza 10 300 ton.

Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že zálohovanie je skutočne účinným riešením znečistenia prostredia odpadmi z nápojových obalov. Čistenie má skôr opačný efekt: tých, ktorí takto zahadzujú odpady utvrdí, že to po nich "aj tak niekto vyzbiera". Triedený zber takéto znečisťovanie reálne neznižuje. V prípade ľudí, ktorí nemajú rešpekt k prostrediu funguje práve finančná motivácia - zálohovanie

Priatelia Zeme-SPZ preto potravinársku komoru vyzvali, aby pristúpila k odborným a podloženým argumentom a upustila od klamlivých tvrdení. Diskusia by sa podľa nich mala zamerať na širší problém nápojových obalov a neobmedzovať sa na PET obaly. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk
PrílohaVeľkosť
Otvorený list Potravinárskej komore Slovenska118.64 KB
Kľúčové slová: obaly | recyklácia | znovupoužívanie