Pre ekonomiku je výhodnejšie zabudnúť na GMO

Brusel, 13.03.2007

Klasické „zelené“ poľnohospodárstvo vytvára viac pracovných miest a robí Európsku úniu konkurencieschopnejšou ako pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Uvádza to najnovší výskum európskych Priateľov Zeme.

Ten prichádza v čase, keď europoslanci žiadajú stiahnutie rezolúcie Európskeho parlamentu, ktorá GMO podporuje. Text by mal byť prepísaný, pretože sa ukazuje, že geneticky modifikované farmárčenie nenaplnilo očakávania.

“Prístup, ktorý podporuje takýto druh poľnohospodárstva, zlyháva a to aj napriek obrovskej propagácii, verejným dotáciám a politickej vôli. Naproti tomu zelené farmárčenie stimuluje ekonomiku, prináša prospech životnému prostrediu a verejnosť si ho obľúbila“ hovorí kampaňová koordinátorka európskych Priateľov Zeme Helen Holder.

Štúdia zdôrazňuje, že napriek 25-tim rokom financovania výskumu biotechnológií v poľnohospodárstve, sa komerčne uplatnili iba dva geneticky modifikované produkty. Spoločnosti, ktoré vyvíjajú GMO, neprinášajú spoločnosti prakticky žiadne nové pracovné miesta a dosahujú minimálny zisk. Klasické poľnohospodárstvo naopak prispieva k sociálnej súdržnosti, rapídnemu ekonomickému rastu a zvyšuje zamestnanosť. Okrem toho spotrebováva menej energie, vody aj pesticídov.

Európska únia v súčasnosti pripravuje nové ciele pre biotechnológie, ktoré majú byť schválené počas zasadnutia Rady EÚ v júni. Priatelia Zeme v tejto súvislosti upozorňujú, že je ekonomicky nevýhodné naďalej podporovať GMO a tento faktor by mal byť zohľadnený aj pri navrhovaní Stratégie EÚ pre biotechnológie.

„ Ak chceme v Európe vybudovať konkurencieschopnú a dynamickú ekonomiku, potom je múdre opustiť myšlienku geneticky modifikovaných potravín. Politickú podporu a najmä peniaze daňových poplatníkov by sme mali nasmerovať na rozvíjanie klasických poľnohospodárskych metód. Environmentálne farmárčenie nie je pri hľadaní biotechnologických riešení iba zanedbávané, je aj ohrozené možnou kontamináciou geneticky modifikovanými plodinami,“ dodáva H. Holder.

 

Viac informácií

Helen Holder, kampaňová koordinátorka, Friends of the Earth Europe :

Tel : +32 2 542 0182, Mobile +32 474 857 638, Email : helen.holder@foeeurope.org

Rosemary Hall, mediálna koordinátorka, Friends of the Earth Europe:

Tel: +32 25 42 61 05, Mobile: +32 485 930515, Email: rosemary.hall@foeeurope.org