USA tlačia Európsku úniu k predaju GMO potravín

Brusel, 30.05.2007

Spojené štáty americké stále tlačia na Európsku úniu (EÚ), aby predávala nové geneticky modifikované plodiny (GMO). Vyplýva to z dokumentov, ktoré získali Priatelia Zeme. Washington tak robí napriek tomu, že Svetová obchodná organizácia na jeseň rozhodla, že EÚ má právo sa pred GMO chrániť. Dokumenty predstavuje emailová korešpondencia medzi Európskou komisiou a USA. Americkí úradníci tu dokonca naliehajú, aby EÚ vynechala zo svojho slovníka výraz GMO. Mala by sa tak oslabiť opozícia proti týmto produktom. Emaily zo začiatku tohto roka získali Priatelia Zeme prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ukazujú frustráciu USA z neschopnosti EÚ „ normalizovať “ obchod s poľnohospodárskymi biotechnologickými produktmi, ako aj nedostatok politickej vôle na schválenie geneticky modifikovaných plodín. Dôvodom je nesúhlas členských štátov Európskej únie.

Konkrétne USA tlačili Európsku komisiu k tomu:

a) aby ignorovala obavy vyplývajúce z analýz potenciálneho rizika a rýchlo uviedla GMO na európske trhy

b) aby sa dohodla na zrýchlenom postupe tých GMO, ktoré chcú Spojené štáty na európskych trhoch predávať. Znamenalo by to, že určité GMO by nemuseli podstúpiť rizikové analýzy a posudzovanie ich vplyvu na zdravie, životné prostredie atď.

c) aby zrušila zákazy, ktoré zaviedli členské štáty EÚ

„ Aj keď sa Spojeným štátom nepodarilo presadiť v rámci Svetovej obchodnej organizácie, stále sa snažia kŕmiť Európanov svojimi geneticky modifikovanými potravinami,“ uvádza kampaňová koordinátorka Priateľov Zeme Helen Holder a pokračuje: „Európska komisia teraz nesmie ustúpiť a musí obhajovať právo Európanov na zdravé životné prostredie a potraviny bez genetických modifikácií..“

Svetová obchodná organizácia vydala posledné rozhodnutie týkajúce sa obchodovania s geneticky modifikovanými potravinami na jeseň. Krajinám v ňom priznáva právo chrániť sa pred GMO zákonmi, prípadne zákazom predaja jednotlivých výrobkov. Viac informáciíRosemary Hall, Communications Officer at Friends of the Earth Europe:
Mobile +32 485 930515, rosemary.hall@foeeurope.org

Helen Holder, coordinator of the Friends of the Earth Europe GMOs campaign:
Mobile +32 474 857638, helen.holder@foeeurope.org