CD, DVD, MC médiá

Moderné odpadové hospodárstvo - ochrana životného prostredia a ekonomická efektivita v jednom

Na tomto multimediálnom CD nájdete príručky a manuály s praktickými informáciami, software, filmy, informačné materiály, prezentácie a fotografie. Ich cieľom je poskytnúť informácie všetkým, ktorí majú záujem zlepšiť nakladanie s komunálnymi odpadmi vo svojej obci, ale aj v škole alebo firme a hľadajú návody ako na to.