Priatelia Zeme – SPZ pokračujú v prednáškovom cykle v meste Nemšová

02.03.2014

Ďalšie dve prednášky pre verejnosť o správnom nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom sa tentoraz uskutočnili v rámci výročných schôdzí miestneho Zväzu záhradkárov a Jednoty dôchodcov v Nemšovej. Branislav Moňok účastníkom porozprával o možnostiach, ktoré majú obyvatelia mesta pri nakladaní s biologickými odpadmi a o pozitívnom vplyve kompostu pri pestovaní rôznych rastlín.

Prednáška pre záhradkárov v NemšovejPrednáška pre Jednotu dôchodcov v Nemšovej I.Prednáška pre Jednotu dôchodcov v Nemšovej II.
Cieľová skupina: obce / firmy | školy | verejnosť