Priatelia Zeme – SPZ prednášali na odbornom seminári v Novej Bani

17.12.2012 - 19.12.2012

V poradí štvrtý seminár „Odpadové hospodárstvo na vidieku“ bol, podobne ako ostatné zo série seminárov určený pre obce mimo pólov rastu. Branislav Moňok na ňom prednášal o tom, ako môžu obce predchádzať vzniku komunálnych odpadov, nakladať s biologickým odpadom, zabrániť vzniku čiernych skládok odpadov a domácemu spaľovaniu a upraviť si všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa odpadového hospodárstva. Pri všetkých prednáškach boli živé a podnetné diskusie.

Cieľová skupina: obce / firmy | verejnosť