Priatelia Zeme - Slovensko

Priatelia Zeme - CEPA je občianske združenie,ktoré chráni prírodu a krajinu, presadzuje spoločenskú spravodlivosť, podporuje vyvážený rozvoj regiónov a posilňuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach, ktoré považuje za verejný záujem. Pôsobí v regióne Poľana, presadzuje jeho udržateľný rozvoj a podporuje efektívne využívanie verejných financií v ňom. Na národnej a medzinárodnej úrovni presadzuje, aby sa fondy EÚ a financie európskych verejných bánk využívali v súlade s verejným záujmom a s princípmi udržateľného rozvoja.
Kontakt:
cepa(zavinac)priateliazeme(bodka)sk

Priatelia Zeme - Slovensko v súčasnosti združuje dve organizácie: Priatelia Zeme-CEPA a Priatelia Zeme-SPZ. Každá organizácia má vlastné sídlo, poslanie a ciele.

Priatelia Zeme - SPZ pôsobia ako neziskové občianske združenie, ktoré chráni životné prostredie a prírodu na Slovensku aj v európskom kontexte. Zameriavajú sa na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami. Okrajovo sa venujú aj podpore udržateľných riešení ďalších ekologických problémov a ich ekonomickým a sociálnym súvislostiam. Pracujú na zastavovaní činností škodlivých pre ľudí a prírodu, ale hlavne vytvárajú a realizujú pozitívne udržateľné riešenia, ktoré neohrozujú budúce generácie a ostatné formy života.
Kontakt:
spz(zavinac)priateliazeme(bodka)sk

Slovenskí Priatelia Zeme sú od roku 1997 členmi medzinárodnej siete Friends of the Earth International. Podieľajú sa na aktivitách európskeho a medzinárodného významu, ktoré koordinujú Friends of the Earth International a ich regionálne zoskupenie Friends of the Earth Europe.