Energia

Z celkovej ročnej spotreby energie sa v domácnosti spotrebuje priemerne 60 % na vykurovanie, 15 na ohrev vody, 10% na varenie, 10% spotrebuje chladnička, práčka , vysávač... 5% osvetlenie, televízor, počítač.... Energia sa v súčasnosti vyrába najmä spaľovaním ropy, uhlia, plynu alebo jadrovou reakciou, čo nadmerne zaťažuje prostredie a prispieva ku klimatickým zmenám. Najvýznamnejším zdrojom emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike je práve energetický sektor ktorý sa v roku 1999 podieľal cca 82 % na celkových emisiách skleníkových plynov. Čím viac energie spotrebujeme, tým viac sa to odrazí nielen na našich peňaženkách, ale aj na prostredí, na stavbách nových, prírodu zaťažujúcich elektrární... Najčistejšia a najlacnejšia energia je tá, ktorú ušetríme.
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007
07.02.2007