PROJEKT: Triedenie a recyklácia odpadov - súčasť nášho každodenného života

Dátum začiatku

13.02.2008

Dátum konca

31.12.2011

Aktivity a ciele projektu:

  1. Informačné turné v 10tich mestách SR. Cieľom tejto aktivity je informovať širokú verejnosť o možnostiach triedenia odpadov vo svojom meste. Poukážeme aj na práva a povinnosti všetkých pôvodcov odpadu.
  2. Putovná výstava o odpadoch. Cieľom tejto aktivity bude podporiť informačnú kampaň na podporu triedeného zberu a recyklácie aj vizuálnou časťou. Vystavené panely sa budú skladať z textovej a obrázkovej časti a budú spracované do jednoduchej zrozumiteľnej formy.
  3. Semináre pre samosprávy o odpadoch. Cieľom tejto aktivity je informovať zodpovedných pracovníkov o možnostiach a skúsenostiach pri zavádzaní triedeného zberu odpadov a ich recyklácii.
  4. Spolupráca s vybranými obcami a združeniami. Cieľom tejto aktivity je pomôcť vybraným mestám / obciam / združeniam vykonať kvalitnú informačnú kampaň na podporu triedeného zberu a zároveň ukázať na jej opodstatnenosť a nevyhnutnosť.
  5. Príručka pre samosprávy o nakladaní s komunálnym odpadom. Cieľom tejto aktivity je ponúknuť záujemcom potrebné informácie o tom, ako zavádzať triedený zber odpadov, systémoch triedenia, potrebnom strojnom vybavení, ako aj o možných odberateľoch vytriedených surovín.
  6. Mailing pre samosprávy. Cieľom tejto aktivity je sprístupniť všetky potrebné informácie o triedení a recyklácii odpadov pre samosprávy vo firme, ktorá bude pre nich prístupná vždy, keď to budú potrebovať (multimediálne CD).
  7. Školenia prednášateľov. Cieľom tejto aktivity je vyškoliť a tým rozšíriť rady ľudí, ktorí budú schopní uskutočniť prednášku o problematike odpadov alebo vykonať kvalitnú informačnú kampaň.
  8. Multimediálne CD pre školy. Cieľom tejto aktivity je podporiť dostatkom informácií a praktických skúseností zavedenie triedeného zberu na školách.
  9. Celoslovenský týždeň pre triedenie a recykláciu odpadov. Cieľom aktivity je, aby sa v priebehu jedného týždňa dostali k obyvateľom SR informácie o triedení odpadov a ich recyklácii, čo možno z najväčšieho množstva médií.
  10. Internetová stránka. Cieľom tejto aktivity je umožniť prístup k existujúcim informáciám všetkým záujemcom.

Projekt podporili:

Recyklačný fond

Recyklačný fond

 

Najnovšie v projekte

Názovsort icon Typ obsahu Všetky termíny
Neskládkuj a nespaľuj, odpad trieď a kompostuj (brožúra) Publikácia čierne skládky, Kompostovanie, odpad, odpady, spaľovanie, triedený zber
Predchádzanie vzniku a triedenie komunálnych odpadov - príručka pre samosprávy (brožúra) Publikácia kompost, Kompostovanie, nulový odpad, predchádzanie vzniku odpadu, smerovanie k nulovému odpadu, triedený zber
Koncepcia smerovania k nulovému odpadu (brožúra) Publikácia kompost, Kompostovanie, predchádzanie vzniku odpadu, smerovanie k nulovému odpadu, triedený zber
Priatelia Zeme – SPZ zorganizovali Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva Z našej práce
Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov! Tlačová správa
Priatelia Zeme – SPZ vydali nové odborné publikácie pre samosprávy Z našej práce
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ odpadového hospodárstva v meste Nová Dubnica Akcia
Priatelia Zeme – SPZ opäť prednášali v Dolnom Lopašove Z našej práce
Ekolisty 2/2012 Publikácia
Priatelia Zeme – SPZ pokračujú v spolupráci s mestom Partizánske Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Dolný Lopašov Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v Pažiti Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ pokračujú v spolupráci s obcou Brodzany Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v Mani Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v Dolnom Lopašove Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Dolný Ohaj Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Štrbe Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v obci Pruské Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v obci Rudinka Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v obci Tesáre Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ na Strednej odbornej škole v Partizánskom Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ pokračujú s prednáškami v Partizánskom Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v Partizánskom Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na stredných školách v Partizánskom Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Pukanec Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole Park Angelinum v Košiciach Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Pruské Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Výčapy – Opatovce Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ vydali informačné materiály na podporu separovaného zberu Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Palárikovo Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Beckove Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v obci Bolešov Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v meste Partizánske Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v obci Hrabovka Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ vydali pre obce ďalšie informačné materiály Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ vydali informačné materiály pre ďalších 9 obcí Z našej práce
Ekolisty 4 / 2011 Publikácia ekovýchova
Priatelia Zeme - SPZ vydali zimné číslo informačného spravodaja Ekolisty Z našej práce
Priatelia Zeme - SPZ prednášali na Základnej škole v Starej Turej Z našej práce
Priatelia Zeme - SPZ začali cyklus prednášok aj na Strednej odbornej škole v Starej Turej Z našej práce
Prezentácie z Dňa otvorených dverí v Topoľčanoch 2011 Článok
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Trstenej Z našej práce
Fotografie z dňa otvorených dverí v odpadovom hospodárstve, ktorý sa konal v Topoľčanoch Galéria
Priatelia Zeme – SPZ opäť prednášali v obci Pribeta Z našej práce
Priatelia Zeme - SPZ prednášali na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v obci Trávnica Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priateľov Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Pribete Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ zorganizovali ďalší ročník Dňa otvorených dverí v odpadovom hospodárstve Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme - SPZ prednášali v Dvoroch nad Žitavou Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ zorganizovali stretnutie mimovládnych odpadových skupín Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Brodzanoch Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Ekolisty 3 / 2011 Publikácia
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ odpadového hospodárstva v meste Topoľčany Akcia
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Chynoranoch Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre žiakov v Žabokrekoch nad Nitrou Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Materskej aj Základnej škole v Ostraticiach Z našej práce
Priatelia Zeme - SPZ vydali jesenné číslo informačného spravodaja Ekolisty Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Skačanoch Z našej práce
Priatelia Zeme - SPZ prednášali na základnej škole vo Veľkých Uherciach Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre žiakov Základnej školy v obci Veľký Klíž Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Čereňanoch Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Oslanoch Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v obci Klátova Nová Ves Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v obci Bošany Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Nesvadoch Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Bolešove Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Trnovci nad Váhom Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ vydali informačný leták o triedenom zbere pre 25 obcí Z našej práce
Priatelia Zeme - SPZ vydali letné číslo informačného spravodaja Ekolisty Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ vydali informačný leták pre obec Bolešov Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ rozvíjajú spoluprácu s obcou Košeca, tentoraz prednáškami na Základnej škole Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v obci Michal nad Žitavou Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v obci Veľký Kýr Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Mani Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole vo Veľkých Lovciach Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ v obci Motešice pomáhajú v propagácii správnych spôsobov nakladania s odpadmi založenými na predchádzaní vzniku odpadu a separovanom zbere odpadov Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ navštívili obec Trenčianske Stankovce, kde usporiadali sériu prednášok o odpadoch, separovanom zbere a kompostovaní Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ uskutočnili na Základnej škole v Komjaticiach prednášky na tému odpadov Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v základných školách v obciach Jatov a Rastislavice Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Základnej škole v Mojzesove Z našej práce
Priatelia Zeme - SPZ prednášali v školách v obci Tvrdošovce Z našej práce
Priatelia Zeme - SPZ poskytli poradenstvo obci Dolný Ohaj a prednášali na miestnej škole Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v obci Palárikovo Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme - SPZ prednášali na základných a stredných školách v Novej Dubnici Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ pokračujú v úspešnej spolupráci s obcou Palárikovo Z našej práce
Priatelia Zeme - SPZ vydali jarné číslo informačného spravodaja Ekolisty Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o odpadoch na všetkých stredných školách v Partizánskom Z našej práce
Ekolisty 4 / 2010 Publikácia
Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe (štúdia prezentujúca úspešné systémy s triedeným zberom) Publikácia triedený zber
Farby rozoznávame už v 3.roku života... Trieďme odpad! (plagát o triedenom zbere) Publikácia triedený zber
Ekolisty 3 / 2010 Publikácia
Ekolisty 3 / 2010
Ekolisty 2 / 2010 Publikácia
Ekolisty 2 / 2010
Jarná časť informačného turné Priateľov Zeme - SPZ priblíži problematiku odpadov obyvateľom stredného a západného Slovenska Tlačová správa ekovýchova
Neseparujme sa, separujme odpad (leták o triedenom zbere) Publikácia triedený zber
Ekolisty 1 / 2010 Publikácia
ekolisty 1 / 2010
Ekolisty 4 / 2009 Publikácia
ekolisty 4 - 09
Priatelia Zeme vyzývajú k činnosti: do Celoslovenského týždňa aktivít pre menej odpadov sa zapája celé Slovensko Tlačová správa triedený zber
celoslovensky tyzden - vizualizacia s alzbetinho chramu
Výstava o odpadoch, 12 informačných panelov Publikácia
Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov Statická stránka
Ekolisty 3 / 2009 Publikácia
ekolisty 3 / 2009
Ekolisty 2 / 2009 Publikácia
ekolisty 2/2009
V mestách prebieha informačné turné: odborné aj zábavné Tlačová správa minimalizácia
Ekolisty 1 / 2009 Publikácia
Ekolisty 1 / 2009