Informácie

>> odpady

Informácie sú zobrazená podľa dátumu pridania.

Kliknutím na hlavičku v konkrétnom stľpci tabuľky môžete zmeniť spôsob zoradenia.

Bolo nájdených 191 výsledkov

Názov Typ obsahu Témy Cieľová skupina Kľúčové slová Dátum vloženiaikona zoraďovania
Keď si neviete poradiť... Centrum pomoci občanom (leták o možnostiach obrany pred projektmi ohrozujúcimi životné prostredie)
Publikácia
odpady, toxické látky verejnosť pomoc občanom proti znečisťovaniu, toxické znečisťovanie 04.09.2010
ZNEČISŤOVANIE RUŽÍNSKEJ PRIEHRADY: Výsledky terénneho výskumu, zdroje znečisťovania, návrhy krokov pre zlepšenie tohto stavu.
Publikácia
odpady obce / firmy, verejnosť čierne skládky, nelegálne skládky, plastové tašky, problémy s odpadmi, Ružín, Ružínska priehrada, toxické znečisťovanie, voda, vodná nádrž
ZNEČISŤOVANIE RUŽÍNSKEJ PRIEHRADY: Výsledky terénneho výskumu,  zdroje znečisťovania, návrhy krokov  pre zlepšenie tohto stavu.
03.09.2010
Nespaľujme odpady (leták o škodlivosti spaľovania odpadov v domácnosti)
Publikácia
odpady, toxické látky obce / firmy, školy, verejnosť spaľovanie odpadu, toxické znečisťovanie 11.08.2010
Neseparujme sa, separujme odpad (leták o triedenom zbere)
Publikácia
odpady školy, verejnosť triedený zber 11.05.2010
Otázka: Čo s bioodpadom, keď bývam v bytovom dome na sídlisku?
Často kladená otázka
odpady Biologický odpad, Kompostovanie 15.03.2010
Otázka: Kam ide pozbieraný vyseparovaný odpad zo smetiarskeho auta?
Často kladená otázka
odpady verejnosť triedený zber 24.11.2009
V mestách prebieha informačné turné: odborné aj zábavné
Tlačová správa
odpady minimalizácia 13.10.2009
Nakladanie s biologickým odpadom v obci Horní Suchá
Článok
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie 20.07.2009
Inovatívna environmentálna výchova
Galéria
odpady ekovýchova, environmentálna výchova 07.06.2009
Gymnázium, Šrobárová 1, Košice
Galéria
odpady ekovýchova, environmentálna výchova, obaly, znižovanie vzniku odpadov 05.05.2009
Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove
Galéria
odpady ekovýchova, environmentálna výchova 05.05.2009
Kríza v odpadovom hospodárstve je dôsledkom dlhodobého presadzovania nesprávnej hierarchie v nakladaní s odpadom
Tlačová správa
odpady legislatíva, triedený zber 06.03.2009
Ružínska priehrada volá o pomoc (leták o znečistení Ružína)
Publikácia
odpady, toxické látky verejnosť pomoc občanom proti znečisťovaniu, Ružín, Ružínska priehrada, voda, vodná nádrž 20.01.2009
Domáce a komunitné kompostovanie (brožúra)
Publikácia
odpady obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie 11.12.2008
MŽP navrhuje oslabiť odstraňovanie nelegálnych skládok a triedený zber
Tlačová správa
odpady legislatíva 21.05.2008
22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň
Ekoporadňa
odpady školy, verejnosť ekovýchova 21.04.2008
Komunitné kompostovanie, príručka pre komunitné spoločenstvá
Publikácia
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie 18.03.2008
Projekt Growing with Compost
Článok
odpady obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie
01.02.2008
Brožúra: Nicky Scott - Kompostování pro všechny
Článok
odpady obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie 17.01.2008
Priatelia Zeme: LIDL ignoruje zákon
Tlačová správa
odpady obaly 20.12.2007
Darčeky
Ekoporadňa
odpady verejnosť Ekologické Vianoce, znižovanie vzniku odpadov 18.12.2007
Priatelia Zeme za záchranu minerálok vo vratných fľašiach
Tlačová správa
odpady obaly 26.11.2007
SIŽP škodí tým skládkam, ktoré dodržujú zákon
Tlačová správa
odpady nebezpečné chemikálie, problémy s odpadmi, Skládky 17.10.2007
Európski ministri životného prostredia podporili spaľovanie odpadov
Tlačová správa
odpady nebezpečné odpady, spaľovanie odpadu, Spaľovne 29.06.2007
Otvorený list poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach
Tlačová správa
odpady nebezpečné odpady, spaľovanie odpadu, Spaľovne 25.06.2007
10 krokov pre zníženie množstva nemocničného odpadu
Článok
ekologizácia, odpady obce / firmy, školy Zdravotnícky odpad 07.06.2007
Kompostovanie v eú VI. - Kompostáreň CMC Námĕšť a.s.
Článok
odpady obce / firmy, verejnosť Biologický odpad 04.06.2007
Kompostovanie - leták o kompostovaní
Publikácia
odpady obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie
Leták kompostovanie
01.06.2007
Vyhlásenie Priateľov Zeme k okrúhlemu stolu na Ministerstve životného prostredia
Tlačová správa
odpady legislatíva, obaly, recyklácia 24.05.2007
Voľne pohodené odpady z obalov
Galéria
odpady obaly, vodná nádrž 22.05.2007
Nelogický krok ministra Izáka
Prevzatý článok
odpady verejnosť legislatíva, obaly 21.05.2007
KOMPOSTOVANIE v EÚ V. - BIOFARMA „GROWING WITH GRACE“
Článok
odpady obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie 18.05.2007
Ministerstvo životného prostredia ignoruje všetkých okrem znečisťovateľov
Tlačová správa
odpady legislatíva, obaly, problémy s odpadmi, recyklácia, triedený zber, zálohovanie, znižovanie vzniku odpadov
26.04.2007
Ministerstvo životného prostredia navrhuje zvýšiť množstvo odpadov z obalov a obmedziť práva spotrebiteľov
Tlačová správa
odpady legislatíva, obaly, problémy s odpadmi, zálohovanie, znižovanie vzniku odpadov 12.04.2007
Kompostovanie v EÚ IV. - Kompostovanie v OFFSHOOTS
Článok
odpady obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie 16.03.2007
Dirty truths
Článok
odpady, toxické látky obce / firmy, verejnosť spaľovanie odpadu, Spaľovne, spaľovne nebezpečných odpadov 08.03.2007
Stopping the waste
Článok
odpady verejnosť legislatíva 08.03.2007
Ekonomika nápojových obalov v SR
Článok
odpady obce / firmy, verejnosť obaly 08.03.2007
Dopady obalov na životné prostredie
Článok
odpady obce / firmy, verejnosť obaly 08.03.2007
Alternatívy k spaľovniam nebezpečných odpadov
Článok
odpady, toxické látky obce / firmy, verejnosť nebezpečné odpady, spaľovanie odpadu, Spaľovne, spaľovne nebezpečných odpadov 08.03.2007
Technické kritériá pre zneškodnenie nebezpečných odpadov s obsahom POP.
Článok
odpady, toxické látky obce / firmy nebezpečné odpady, perzistentné organické polutanty (POP) 08.03.2007
Postavte si kompostovisko
Publikácia
odpady obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie, znižovanie vzniku odpadov
Leták "Postavte si kompostovisko"
07.03.2007
Vzácna šanca na pochvalu politikov
Prevzatý článok
odpady legislatíva, nebezpečné odpady, problémy s odpadmi, recyklácia, spaľovanie odpadu, Spaľovne, triedený zber, znižovanie vzniku odpadov 26.02.2007
Ako vybrať správny obal
Ekoporadňa
odpady verejnosť obaly, recyklácia 24.02.2007
Biologický odpad
Ekoporadňa
odpady školy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie 24.02.2007
Klasifikácia a separácia odpadov vznikajúcich v zdravotníckych zariadeniach (brožúra)
Publikácia
odpady obce / firmy Ekologizácia zdravotníctva, triedený zber 15.02.2007
Priatelia Zeme europoslancom: Voľte recyklovanie, nie spaľovanie!
Tlačová správa
odpady legislatíva, recyklácia
foe - volte recyklovanie, nie spalovanie
12.02.2007
Odvrátená strana jednorázových plienok
Článok
odpady verejnosť domácnosť, znižovanie vzniku odpadov
odvratena strana jednorazovych plienok
11.02.2007
Moderné odpadové hospodárstvo - ochrana životného prostredia a ekonomická efektivita v jednom
Publikácia
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie, triedený zber
cd moderne odpadove hospodarstvo
11.02.2007
Zálohované obaly - takmer žiadne odpady (plagát)
Publikácia
odpady obce / firmy, školy, verejnosť obaly, zálohovanie 11.02.2007