Už po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvom

Košice, 05.02.2015

Štvrtí ročník súťaže samospráv o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve s názvom „3Z“ (Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj) bol ukončený slávnostným vyhlásením víťazov. Vyhlasovanie výsledkov spolu s odovzdávaním cien prebehlo 28. januára 2015 na 1. ročníku konferencie Biologicky rozložiteľné odpady 2015.

Súťaž má viacero dôležitých rozmerov. Jej posolstvom je ukázať, že na odpadové problémy existujú na Slovensku aj veľmi pozitívne riešenia. Hlavným cieľom súťaže je vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí, ktorým záleží na odpadovom hospodárstve a chcú ho neustále zlepšovať.

Odborná porota u prihlásených obcí hodnotila aktivity na predchádzanie vzniku odpadu, pokrok v množstvách vyseparovaných odpadov, vytvorený komfort pre pôvodcov odpadu, úroveň informovanosti verejnosti, komplexnosť celého systému odpadového hospodárstva a ďalšie ukazovatele. Sledovaným obdobím pre dosiahnutie pokroku boli roky 2011 až 2013. Spomedzi desiatok prihlásených samospráv porota určila troch víťazov. Víťazi získali vecnú cenu a prednášky o kompostovaní pre občanov zdarma.

Na 1. mieste sa umiestnila obec Chocholná – Velčice. Tá v sledovanom období dokázala rozvinúť svoje odpadové hospodárstvo na Slovensku výnimočným tempom. Ich súčasný systém môže slúžiť za vzor väčšine samospráv na Slovensku. V priebehu 1 roka sa im podarilo znížiť množstvo vznikajúcich komunálnych odpadov, pričom množstvo zmesového komunálneho odpadu kleslo až o 40 %. Množstvo vytriedených odpadov sa zvýšilo o 92 %. Treba aj zdôrazniť, že sa im výsledky podarilo dosiahnuť za vlastné peniaze – bez podpory z fondov.

Na 2. mieste sa umiestnila obec Budimír. Tá v sledovanom období nie len výrazne zlepšila odpadové hospodárstvo, napríklad zriadením zberného dvora a podporou domáceho kompostovania, ale aj výrazne zlepšila prácu s obyvateľmi a riešenie nelegálneho nakladania s odpadmi. Vďaka tomu sa im podarilo výrazne znížiť produkciu komunálneho odpadu.

Na 3. mieste sa umiestnilo mesto Banská Bystrica. To v sledovanom období síce nezlepšilo výrazne systém nakladania s odpadmi, ktorý už bol na pomerne kvalitnej úrovni, ale zaviedlo triedenie menej bežných druhov odpadov, ako napríklad textil. Tiež ako zatiaľ najväčšia samospráva má zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu od obyvateľov.

Každoročne udeľujeme i cenu pre prihlasovateľa samosprávy do súťaže za najlepšie vyplnený súťažný formulár obce. Takto chceme oceniť prácu ľudí, ktorí si dajú tú námahu dať dokopy všetky informácie o ich odpadovom hospodárstve. V tomto ročníku sme ocenili poukážkou na nákup od firmy greenoffice.sk Ing. Ľubomíra Škriečku z Chocholnej-Velčíc.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda, Priatelia Zeme–SPZ, 0903 77 23 23, valentovic@priateliazeme.sk

Už po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvomUž po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvomUž po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvomUž po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvomUž po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvomUž po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvomUž po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvomUž po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvomUž po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvomUž po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvomUž po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvomUž po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvomUž po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvom
Kľúčové slová: Biologický odpad | kompost | Kompostovanie
Cieľová skupina: obce / firmy
Témy: odpady