Pravidlá, podmienky

Pravidlá súťaže:

  • súťaž je určená pre jednotlivcov, súkromné osoby. Iné prihlášky budú zo súťaže vylúčené.
  • prihlásiť sa môže každý, kto kompostuje pre svoju vlastnú potrebu, bez ohľadu na druh kompostovania

Aké sú podmienky na prihlásenie?

  • pošlite nám min. 3 fotografie Vášho kompostovania so stručným opisom spôsobu kompostovania (kvalita fotografií min. 1024 x 768 pixelov)
  • uveďte jeho miery (výšku, šírku, dĺžku)
  • popíšte jeho jedálny lístok (čo a v akom množstve do kompostu dávate)
  • môžete pripojiť popis zaujímavej alebo humornej udalosti, ktorá sa Vám pri kompostovaní prihodila, vymyslite o kompostovaní rozprávku alebo báseň... (fantázii sa medze nekladú)
  • pre prípad postupu do finále súťaže si odložte cca 3 kg Vášho kompostu (neposielajte ho, prinesiete ho až na finále)
  • nezabudnite uviesť Vašu adresu, e-mail a telefónne číslo