Súťaž Miss Kompost po prvý raz štartuje na Slovensku

Košice, 03.05.2011

Nezvyčajnú príležitosť pre záujemcov o domáce kompostovanie ponúkajú Priatelia Zeme – SPZ a Centrum environmentálnych aktivít, ktorí dnes vyhlasujú prvý ročník celoslovenskej súťaže Miss Kompost. Jej zmyslom je zvýšiť povedomie o kompostovaní ako súčasti moderného životného štýlu a tvorivosť ľudí pri využívaní biologického odpadu.

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto kompostuje pre vlastnú potrebu bez ohľadu na druh kompostovania. Stačí, ak pošle tri fotografie so stručným opisom svojho kompostu, uvedie „jeho miery“ (výšku, šírku a dĺžku) a „jedálny lístok“. Môže tiež pripojiť zaujímavú alebo humornú udalosť, ktorá sa mu pri kompostovaní prihodila. Zároveň si súťažiaci odloží vrecúško kompostu, ktorého kvalitu posúdi porota.

Z prihlásených príspevkov odborná porota vyberie päť najlepších, ktoré postúpia do finále. O ich konečnom poradí rozhodne kvalita kompostu, ktorú posúdi odborná a laická verejnosť na vybranej verejnej akcii. Všetci finalisti získajú hodnotné vecné ceny, ktoré do súťaže poskytol hlavný partner súťaže – internetový obchod Kompostery.sk. Súťažiaci sa môžu prihlásiť písomne na adresu: Priatelia Zeme – SPZ, P.O.BOX H-39, 040 01 Košice alebo elektronicky na miss.kompost@priateliazeme.sk. Uzávierka prihlášok je 31.augusta 2011.

„V súťaži nám ide hlavne o to, aby sme spropagovali kompostovanie ako súčasť modernej domácnosti a dobrej záhradkárskej praxe. Nie však použitím poučiek z kníh, ale príkladov priamo zo života,“ hovorí Branislav Moňok z Priateľov Zeme – SPZ.

Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom dochádza k rozkladu biologických odpadov pomocou živých organizmov na kompost – organické hnojivo ideálne na pestovanie rastlín. „Živiny obsiahnuté v biologickom odpade môžeme takto využiť a vrátiť ich späť do pôdy, z ktorej sme ich predtým pri pestovaní odobrali. Kompostovaním dokážeme navyše jednoducho znížiť množstvo odpadov z domácností takmer o polovicu. Práve preto organizujeme túto súťaž.“ dodáva Branislav Moňok.

Priatelia Zeme – SPZ sú neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie a prírodu na Slovensku. Zameriavajú sa na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami.
Centrum environmentálnych aktivít (CEA) je mimovládna, nezisková organizácia, ktorá združuje ľudí so záujmom o životné prostredie a zvyšovanie kvality života v Trenčíne a regióne Bielych Karpát.

Viac informácií

Bližšie informácie o súťaži poskytne: Ing. Jozef Gaál, tel.: 0903 772 323, e-mail: gaal@priateliazeme.sk 

Fotografie k súťaži si môžete stiahnuť pod textom tlačovej správy.

Stiahnite si tiež plagátik k súťaži a pomôžte nám s propagáciou.

PrílohaVeľkosť
Tlačová správa na stiahnutie48 KB
Stiahnite si plagátik, vytlačte, vylepte... pomôžte nám s propagáciou súťaže458.98 KB