školy

Odpady (brožúra)

Cena: 0.37 € (11.15 Sk)

Nevyhadzujme suroviny a peniaze na skládky a do spaľovní - separujme ich.

Ročne na Slovensku vznikne okolo 1,5 milióna ton komunálneho odpadu. Z toho je až 74% tzv. zmesový komunálny odpad, teda odpad, ktorý sa neseparuje, ale skládkuje (86%) a spaľuje v spaľovniach (14%). Len necelých 7% z celkového množstva komunálnych odpadov sa zhodnocuje – recykluje, kompostuje, opätovne sa používa, získava sa z neho energia ...

Každý z nás môže znižovať množstvo a škodlivosť odpadov

Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá nepotrebné, nechcené, čoho sa chceme zbaviť - vyhodiť... Každý obyvateľ SR vyprodukuje ročne priemerne 294kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva ročne vyseparujeme iba 9,5kg surovín. Zvyšných 284,5kg sa zneškodňuje skládkovaním alebo spaľovaním.