Kik vagyunk

A Föld Barátai – SPZ egy nonprofit civil egyesület, amely 1996 óta tevékenykedik a természet- és környezetvédelem terén Szlovákiában és európai viszonylatban.

Tevékenysége két fő területre összpontosul: a környezetet szennyező hulladék és mérgező anyagok mennyiségének lecsökkentése vagy eltávolítása, de részben foglalkozik más környezeti problémák fenntartható megoldásainak támogatásával és ezek társadalmi, valamint gazdasági összefüggéseinek vizsgálatával.

Az emberre és az élővilágra káros tevékenységek megfékezésére törekszik, főleg azonban a fenntartható pozitív megoldások kidolgozását és végrehajtását helyezi előtérbe, mindezt a jövő generációk és minden más életforma érdekében.

A Föld Barátai – SPZ  egy kormányoktól, pártoktól, politikai- és csoportérdekektől függetlenül működő szervezet.

Etikai elvek

A Föld Barátai – SPZ  hiszi, hogy:

 • az emberi cselekvésnek  tiszteletben kell tartania az élet minden formáját, azokat nem semmisítheti meg feleslegesen
 • az emberi társadalom fejlődése csak a korlátoltan rendelkezésre álló természeti erőforrások keretein belül valósulhat meg, amely napjainkban a nyersanyagfogyasztás és a környezetszennyezés csökkentésének igényét teremti meg.
 • az egyoldalú gazdasági növekedésre fektetett hangsúly helyett – amely figyelmen kívül hagyja annak környezeti és társadalmi költségeit – az emberek életminőségének javítására és a földi élet védelmére kell összpontosítanunk. A környezetvédelem és az emberi igények kielégítése szorosan kötődnek egymáshoz, úgymond kéz a kézben járnak
 • mindenkinek joga van igényeinek megfelelő szinten való bebiztosítására, illetve a biztonságos, egészséges környezethez
 • mindenkinek joga van a környezetét és az egészségét befolyásoló döntések önálló meghozatalához, illetve a környzetét és az egészségét érintő szándékok és tevékenységek  megítéléséhez

Munkamódszerek

 • tájékoztatás és oktatás (információs kampányok, szemináriumok, tanfolyamok, előadások ...)
 • koncepciós kampányok vezetése a káros tevékenységek leállítása érdekében
 • városok és települések megsegítése a hulladékmennyiség csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás fejlesztése teréní
 • kísérleti projektek végrehajtása, amelyek hosszútávon fenntartható megoldásokat mutatnak be (pl. szelektálás, komposztálás, újrahasznosítás, hulladékmennyiség csökkentése)
 • olyan állampolgárok és önkormányzatok támogatása, illetve érdek- és egészséges környezethez való jogának védelme, amelyek ezen jogaikat korlátozni kívánó szándékkal szembesültek
 • kutatás, monitoring, szakértői elemzések készítése
 • környezetvédelmi rendezvények gyakorlati megvalósítása
 • jogszabályi változások kidolgozásánál folytatott munka

Finanszírozás

A Föld Barátai – SPZ függetlenségének megtartása és az etikai munkavégzés érdekében szigorú szabályokat követ:

 • nem fogad el pénzügyi erőforrásokat a környezetet szennyező szubjektumoktól,
 • sem olyan  vállalatoktól, melyek károsítják a természetet vagy nem tartják tiszteletben az emberi jogokat,
 • sem a Szlovák Köztársaság állami szerveitől

Aktív tárgyi és anyagi hozzájárulást egyéni támogatóktól fogad el – olyan emberektől, mint Ön. Támogatói közé továbbá független alapítványok és kisvállalkozások is tartoznak. A források kis részét saját tevékenysége révén szerzi.

Nemzetközi tevékenység

A Föld Barátai – SPZ nemzetközi szervezetek tagja. Legjelentősebb tagságát A Föld Barátai Szlovákia öko-társadalmi egyesület keretein belüli működése jelenti.  Az említett szervezeten keresztül vált tagjává a  világ legnagyobb környezetvédelmi szövetségének, a  Friends of the Earth International (FoEI) hálózatnak, mely több mint 71 országban működik a világ különböző tájain.

További tagságaink:

 • International POP´s Elimination Network (IPEN) - 65 ország 350 egészségügyi, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi szervezetéből  és szakértőiből álló nemzetközi hálózat, melynek célja a perzisztens szerves vegyületek  megsemmisítése, eliminációja
 • Health Care Without Harm (HCWH)  - egy 443 szervezetből álló koalíció, melynek tagjai elsősorban a világ 52 országából származó egészségügyi dolgozók, akik az emberi egészség védelmén fáradoznak az egészségügyi ellátás által okozott környezeti károk minimalizálása mellett.

 • European Environmental Bureau (EEB) -  több mint 140 európai környezetvédő civil szerveződést tömörítő szervezet, mely az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályainak és környezetpolitikájának javítását célozza meg az ökológiai fenntarthatóság érdekében.

 • Global alliance for incinerator alternatives (GAIA) – kormányon kivüli szervezetek és szakértők koalíciója, melynek célja a hulladékégetőket helyetesíthető tisztább alternatívák felkutatása.

Eredmények - sikerek

 • Hazai városok és települések tucatjaiban segítettünk bevezetni és tökéletesíteni  a szelektív hulladékgyűjtést az újrahasznosítás (a biohulladék-komposztálás) elősegítése érdekében.
 • Megakadályoztuk 3 veszélyes hulladéklerakó és 3 helytelenül megtervezett, veszélyes hulladékégető építését Szlovákia különböző falvaiban, városaiban.
 • Több mint 400 képzést rendeztünk, s mintegy 500.000 információs anyagot ajándékoztunk a nyilvánosság, önkormányzatok, kormányzati szervek és iskolák számára.
 • Két évre sikerült bevezetnünk a tej környezetbarát, visszaváltható üvegekben való értékesítését. Csökkentettük a problémásan újrahasznosítható élelmiszercsomagolások túlzott alkalmazását Kassán, valamint a környezettudatos csomagolási módokkal kapcsolatosan hozzájárultunk a nyilvánosság tájékozottságának növeléséhez.
 • Közreműködtünk több város és település biohulladék-feldolgozó komposzttelepének épitésénél.
 • Mintegy 500 házi komposztálót építettünk és adományoztunk a lakosságnak és 8 község számára segítettünk saját komposztálójuk kiépitésében, szolgáltatásainknak megfelelően közreműködtünk a biológiai hulladék durva részeinek összezúzásában.
 • Sikeres másodlagos nyersanyag és régi használati eszközgyűjtő rendezvénysorozatunk keretében több tonnás gyűjteményt sikerült felhalmoznunk, amely hulladékként végezte volna, ám nekünk köszönhetően újrahasznosíthatóvá vált. A gyűjtemény nagy része a szociálisan hátrányos helyzetű embereket szolgálja, a maradék pedig újrahasznosításra került.
 • Tótmegyer (Palárikovo) községgel való együttműködésünknek köszönhetően az említett település a Nulla Hulladék Nemzetközi Program céljainak teljesítése mellett kötelezte el magát - 1999 óta  több mint 70%-kal csökkentették a hulladék mennyiségét a helyi szemétlerakó területén.
 • Kidolgoztunk és publikáltunk több tudományos tanulmányt a környezeti problémák, jogszabályok és ökológiailag tiszta alternatívák – például a szlovákiai környezetet szennyező, mérgező anyagok (pl. a DDT, PCB és a dioxinok) – feltérképezéséről.
 • Települések számára kifejlesztettünk és terjesztettünk olyan kézikönyvekeket valamint multimédiás CD-ket, amelyek tartalmazzák a hulladékkeletkezés csökkentésnek gyakorlati irányelveit, az újrahasznosításhoz szükséges osztályozást, a biológiai hulladék komposztálását, ötleteket a  szelektív gyűjtés gazdasági hátterének biztosításához, illetve tartalmazzák a másodlagos nyersanyagok feldolgozóinak listáját, stb. Ennek köszönhetően minden szlovákiai település téritésmentesen jutott hozzá olyan fontos információkhoz, amelyek segíthetik őket a hulladékcsökkentésben.
 • Több mint 200 iskolát érintő rendezvénysorozatunk keretén belül többszöri alkalommal is felhívtuk a figyelmet a környezettudatos viselkedésre, melynek eredményeként az érintett  iskolák közzül több tucat kezdett szelektív gyűjtésbe és állított fel saját komposztálót.
 • Elértük több, a nyilvánosságot félrevezető és megtévesztő ökomárka kivonását a piacból.

Több pozitív jogszabályt sikerült elfogadtatnunk

 • A hulladékokról szóló törvény megalkotásához a következőkkel járultunk hozzá: javasoltuk a külföldi hulladék behozatalának tilalmát a szemétégetőkbe valamint cementgyárakba, olyan hulladéktípusok számának növelését, amelyek esetében az állam támogatja a szelektív gyűjtést és újrahasznosítást, 2006. január 1-jével érvénybelépően a zöld- és  biohulladék lerakásának és égetésének tilalmát, a községek biohulladék komposztáló építését szabályzó jogi korlátozások eltávolítását (az állami szervek jóváhagyása a 10 tonnát meg nem haladó komposzttermelés esetében már nem szükséges), 2010. január 1-jével érvénybelépően az önkormányzatok szelektív hulladékgyűjtési kötelezettségének bevezetését.
 • A reklámokról szóló törvénybe sikerült beépíttetnünk a nemkívánatos reklámok postaládákba történő dobálásának tilalmáról szóló részt. Ennek feltétele, hogy az állampolgárok előre kifejezzék ellenvetésüket (pl. ha a postaládákat  visszautasítást kifejező felírattal jelölik) és álláspontjukat a felesleges hulladék mennyiségének csökkentése mellett.
 • A csomagolásokról szóló törvény esetében a következőket értük el: kötelező lett egy olyan terv kidolgozása, mely a csomagolási hulladék káros hatásainak, illetve ezen hulladék keletkezésének csökkentésére irányul, a vállalkozások kötelesek a a fogyasztók számára olyan fajta italokat  kínálni, melyek szerves, visszaváltható, újrahasznosítható csomagolásúak, szintén kötelezővé vált egy tartós összegű  alap létrehozása, melynek célja, hogy a fogyasztók ne legyenek megkárosítva és elriasztva a visszaváltható csomagolásoktól.

Priatelia Zeme - SPZ získali viacero významných ocenení:

 • 2001-ben első helyezést az év legjobb, nem kereskedelmi jellegű környezetvédelmi célú projektjáért a Sasakawa Peace Foundation nemzetközi alapítványtól
 • 1998-ban második helyezést az év legjobb környezetvédelmi célú non-profit projektjáért, szintén a Sasakawa Peace Foundation nemzetközi alapítványtól.
 • 2003-ban "A környezetvédelmi miniszter díját " a környezetvédelemért folytatott sikeres munkájáért Szlovákiában

Zmena názvu zo Spoločnosti priateľov Zeme na Priatelia Zeme - SPZ

A Föld Barátainak Társasága 2005. februárjában változtatta meg nevét  A Föld barátai – SPZ-re. A névváltoztatás mellett a csoportosulás logójának cseréjére is sor került. Az eredeti logó helyét, mely egy szívben elhelyezkedő bolygót ábrázolt, egy kör alakú szimbólum vette át. Ez utóbbi a Föld Barátainak nemzetközi szervezetét (Friends of the Earth International - FoEI) is képviselő logó.

A FoEI szlovákiai képviselője a Föld Barátai Szlovákia szövetség, mely a következő környezetvédő civil szervezetekből áll: A Föld Barátai – SPZ, A Föld Barátai - CEPA (2005. januárja óta „Központ a helyi önkéntesség támogatásáért - Fenntartható gazdaság“ néven működik). A társulás harrmadik tagja a Farkas – Erdővédő csoport.

A szlovákiai Föld Barátainak tagszervezetei úgy döntöttek, hogy a szövetség befolyásának megerősítése és felismerhetősége érdekében egységes nemzetközi logót és nevet (az említett „A Föld Barátai“-t) választanak, s az egyes tagok identitására csupán az egységes nevet követő rövidítések utalnak majd (esetünkben ez a korábbi elnevezés rövidítése).