obce / firmy

Kompostovanie v EÚ IV. - Kompostovanie v OFFSHOOTS

16.03.2007

Exkurzia na kompostárni OFFSHOOTS sa uskutočnila 7. júna 2006 ako sprievodný program 2. pracovného stretnutia partnerských organizácií v rámci medzinárodného projektu „Growing with Compost“.

Dirty truths

Brožúra Priateľov Zeme Anglicko zhrňujúca výsledky štúdie ktorá preukázala, že spaľovne odpadov nedokážu vyrábať "zelenú energiu", naopak produkujú porovnateľné emisie skleníkotvorných plynov než fosilné energetické zdroje (v anglickom jazyku), máj 2006.

Ekonomika nápojových obalov v SR

Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice, Anita Flasiková - diplomová práca, 2002.

Dopady obalov na životné prostredie

Autor: Birgitte Kjaer Ph.D., Dánska agentúra životného prostredia. Prezentácia pre seminár Priateľov Zeme - SPZ o obalovej legislatíve v EÚ, december 2001, Bratislava.

Alternatívy k spaľovniam nebezpečných odpadov

List faktov, zostavil: Ladislav Hegyi, Priatelia Zeme - SPZ, 2004.

Technické kritériá pre zneškodnenie nebezpečných odpadov s obsahom POP.

Zostavili: Greenpeace International - Pat Costner, Darryl Luscombe, Morag Simpson, 1998.

Postavte si kompostovisko

  • rok vydania - 2007

Cena: 0.03 € (0.9 Sk)

Prípadové štúdie náhrady PVC v zdravotníctve

01.06.2004

Existuje niekoľko príkladov nemocníc a zariadení zdravotnej starostlivosti, ktoré už vykonali kroky, potrebné na vylúčenie PVC zo zdravotníckych pomôcok. Aby bolo možné prestať používať PVC, začali tieto nemocnice najprv identifikovať výrobky obsahujúce PVC.

Prezentácie z odborného seminára "Efektívne zdravotníctvo bez poškodzovania prostredia a zdravia"

03.12.2006

V novembri 2006 sa v Žiline uskutočnil odborný seminár organizovaný Priateľmi Zeme - SPZ.