obce / firmy

Technické kritériá pre zneškodnenie nebezpečných odpadov s obsahom POP.

Zostavili: Greenpeace International - Pat Costner, Darryl Luscombe, Morag Simpson, 1998.

Postavte si kompostovisko

  • rok vydania - 2007

Cena: 0.03 € (0.9 Sk)

Prípadové štúdie náhrady PVC v zdravotníctve

01.06.2004

Existuje niekoľko príkladov nemocníc a zariadení zdravotnej starostlivosti, ktoré už vykonali kroky, potrebné na vylúčenie PVC zo zdravotníckych pomôcok. Aby bolo možné prestať používať PVC, začali tieto nemocnice najprv identifikovať výrobky obsahujúce PVC.

Prezentácie z odborného seminára "Efektívne zdravotníctvo bez poškodzovania prostredia a zdravia"

03.12.2006

V novembri 2006 sa v Žiline uskutočnil odborný seminár organizovaný Priateľmi Zeme - SPZ.

Moderné odpadové hospodárstvo - ochrana životného prostredia a ekonomická efektivita v jednom

Na tomto multimediálnom CD nájdete príručky a manuály s praktickými informáciami, software, filmy, informačné materiály, prezentácie a fotografie. Ich cieľom je poskytnúť informácie všetkým, ktorí majú záujem zlepšiť nakladanie s komunálnymi odpadmi vo svojej obci, ale aj v škole alebo firme a hľadajú návody ako na to.

Odpady (brožúra)

Cena: 0.37 € (11.15 Sk)