obce / firmy

Moderné odpadové hospodárstvo - ochrana životného prostredia a ekonomická efektivita v jednom

Na tomto multimediálnom CD nájdete príručky a manuály s praktickými informáciami, software, filmy, informačné materiály, prezentácie a fotografie. Ich cieľom je poskytnúť informácie všetkým, ktorí majú záujem zlepšiť nakladanie s komunálnymi odpadmi vo svojej obci, ale aj v škole alebo firme a hľadajú návody ako na to.

Odpady (brožúra)

Cena: 0.37 € (11.15 Sk)

KOMPOSTOVANIE V EÚ I. - FIRMA SEIRINGER, Rakúsko

02.11.2006

V rámci medzinárodnej konferencie BIOODPAD – KOMPOST - PÔDA organizovanej European Compost Network (ECN) v dňoch od 24.10. do 26.10.2006 v St. Pöltene v Dolnom Rakúsku som mal možnosť zúčastniť sa exkurzie aj na jednej z kompostární firmy SEIRINGER.

KOMPOSTOVANIE V EÚ II. - FARMOVÁ KOMPOSTÁREŇ V PREGARTENE, Rakúsko

02.12.2006

Jednou z kompostární, ktorú sme navštívili v rámci medzinárodnej konferencie BIOODPAD – KOMPOST - PÔDA organizovanej European Compost Network (ECN) v dňoch od 24.10. do 26.10.2006 v St. Pöltene v Dolnom Rakúsku, bola aj farmová kompostáreň pána Bodingbauera z Pregartenu.

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu.

Stále viac vo svete narastá záujem o koncepciu postupného znižovania množstva odpadu, ktorej cieľom je zníženie množstva odpadu zneškodňovaného na skládkach odpadov a v spaľovniach odpadov na nulu - tzv. Koncepciu smerovania k nulovému odpadu.

Kompostovanie v EÚ III. - Kompostáreň FAIRFIELD

05.01.2007

Exkurzia na kompostárni Fairfield sa uskutočnila 7. 6. 2006 ako sprievodný program 2. pracovného stretnutia partnerských organizácií v rámci medzinárodného projektu Growing with Compost.