Kam sa bude uberať odpadové hospodárstvo?

Milé pani primátorky, starostky, milí páni primátori, starostovia, Priatelia Zeme – SPZ spoločne s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Mestom Partizánske Vás pozývajú na výnimočné odborné podujatie s názvom KAM SA BUDE UBERAŤ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, ktoré sa uskutoční 22. augusta 2019 v Partizánskom.

Začiatok: 22.08.2019

Miesto konania:
Mestský úrad, Partizánske

 
 
 
Cieľom podujatia je ukázať mestám a obciam, ako sa dá pripraviť stratégia nakladania s odpadmi 
na 10 rokov dopredu so zapojením širokej verejnosti. Predstavíme Vám spôsob, ako krok za krokom postupovať a dosiahnuť obyvateľmi akceptovateľné zmeny k zlepšeniu odpadového hospodárstva. 
Dozviete sa, ako sa dá na úrovni miest a obcí predchádzať vzniku odpadov, zvýšiť mieru triedenia odpadov a znížiť mieru skládkovania odpadov.   
 
PROGRAM:
 • 9.30 – 10.00 Príchod účastníkov
 • 10.00 – 10.20  Otvorenie podujatia Martinom Giertlom, splnomocnencom Úradu vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a Jozefom Božikom, primátorom mesta Partizánske
 • 10.20 – 12.00  Predstavenie Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske. Branislav Moňok a Lenka Beznáková, Priatelia Zeme – SPZ
  - metodika prípravy pomocou participácie verejnosti
  - návrhy riešení ako zefektívniť odpadové hospodárstvo
  - diskusia
 • Občerstvenie
 • 12.30 – 14.30 Okrúhly stôl na tému: Ako zlepšiť odpadové hospodárstvo v obciach na Slovensku? Moderuje Branislav Moňok. Priestor na vyjadrenie svojich postrehov, názorov, nápadov z pohľadu miest a obcí. Výsledkom bude materiál, ktorý bude adresovaný Ministerstvu životného prostredia SR.  
ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Účasť na podujatí je bezplatná.
Prihlásiť sa môžete najneskôr do 20. augusta 2019 vyplnením formuláru na https://forms.gle/kZPgiYpCLWnknRmV7
Kapacita priestorov, kde sa bude konať podujatie, je obmedzená. Preto si vyhradzujeme právo prihlášky i odmietnuť. 
Podujatie sa bude konať vo Veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Partizánskom, na Námestí SNP 212/4. GPS súradnice úradu sú 48°37′31″S 18°22′21″V.  
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom na adrese beata.katulincova@partizanske.sk, prípadne telefonicky na čísle: 038/536 30 37. 
 
Tešíme sa na Vašu účasť.

Viac informácií:

AttachmentSize
Pozvánka pre tlač152.41 KB
Kam sa bude uberať odpadové hospodárstvo?