PROJEKT: Podpora odborného zázemia pre aktívnych občanov

Dátum začiatku

01.09.2010

Dátum konca

01.12.2010

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je pomôcť chrániť práva dotknutých občanov na zdravé a kvalitné životné prostredie prostredníctvom odborne zdatných pracovníkov našej organizácie. Podmienkou pomoci Centra je aktivita dotknutých občanov na miestnej úrovni. Nechceme ľudí zachraňovať, ale ich naučiť ako sa môžu zachrániť sami. K tomu dopomôžu aj informácie o základných krokoch v podobe letáku pre občanov.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • zvýšenie odbornosti pracovníkov našej organizácie v oblasti legislatívy o odpadoch a v Správnom poriadku,
  • zvýšenie aktivity a povedomia dotknutých občanov o tom, ako si sami môžu pomôcť v ochrane svojho životného prostredia.

Projekt podporili:

Nadácia Ekopolis - program Podpora aktívnych občanov

Ekopolis