Podpora odborného zázemia pre aktívnych občanov - prezentácia zo školenia aktívnych občanov