Park v Barci - Aktuálne

Magistrát mesta Košice vydal v septembri 2010 "konečné" rozhodnutie, v ktorom povoľuje žiadaný výrub s výnimkou šiestich stromov s vysokou spoločenskou hodnotou. Proti rozhodnutiu sme sa odvolali.

Protest prokurátora, ktorý bol vydaný na základe nášho podnetu, preskúmalo Ministerstvo životného prostredia a dospelo k rovnakému záveru ako prokuratúra - rozhodnutie o povolení na výrub je týmto neplatné. Viac informácií si prečítajte v článku http://korzar.sme.sk/c/5670593/do-vyrubu-pri-kastieli-v-barci-zasiahlo-ministerstvo.html