Spaľovna v Prešove - Aktuálne

V marci 2010 podala spol. Fecupral novú žiadosť o vydanie povolenia (IPKZ), ktorá je až na dátumy identická s tou predošlou. Nie sú tam zmenené a doplnené ani veci, ktoré investor sľúbil doplniť v minuloročnom konaní. Do celej veci sme tentoraz zapojili aktívne aj právnika.

V septembri 2010 vydal Inšpektorát životného prostredia v Košiciach rozhodnutie, ktorým prerušuje konanie z dôvodu, že investor podal podnet na prokuratúru. Inšpektorát tak opäť aj napriek opakovanému nedodržaniu termínov zo strany investora namiesto zastavenia konania ho len prerušil a umožnil tak investorovi bez problémov v procese kedykoľvek pokračovať.

PrílohaVeľkosť
Rozhodnutie.PDF863.92 KB