Čistiace prostriedky a kozmetika

Vďaka vplyvu reklamy sú naše domácnosti vybavené rôznymi dezinfekčnými, antibakteriálnymi prostriedkami, aby sa náhodou do našej toalety nedostala nejaká tá baktéria; bielidlami, aby sme nosili len „čisto skvejúcu sa bielizeň“ ; super rozpúšťačmi vodného kameňa, ktoré stačí len rozprášiť a zotrieť. Obsah jedovatého chlóru alebo nebezpečného antibakteriálneho triklozanu, či ďalších super čistiacich látok nám však ostáva zahalený rúškom tajomstva. Pritom sú to toxické, často bioakumulatívne látky, ktorých sa náš organizmus veľmi ťažko zbavuje a ktoré v kombinácii s ďalšími rizikovými faktormi môžu spôsobiť vážne zdravotné následky.

Vedeli ste, že pod slovom „parfum“ v zložení výrobku sa skrýva vyše 100 potenciálne perzistentných látok alebo alergénov? V kozmetike celkovo až 5000 rôznych látok? Kozmetický priemysel prežíva veľký boom, denne používame niekoľko rôznych kozmetických prípravkov, ale veľmi často aj tí „v toxickej téme zdatnejší“ majú problém rozoznať, či sa v nich nachádzajú nejaké nebezpečné látky, pretože tie výrobcovia starostlivo maskujú pod rôzne pomenovania ako spomínaný parfum a pod. Platí to špeciálne pre ftaláty, o ktorých majú spotrebitelia informácie skrz zákazu predaja hračiek z PVC.

Pozrime sa, čo možno nájsť v jednotlivých výrobkoch:

KOZMETIKA
Očné a tvárové líčidlá
Farbivá – syntetické deriváty z uhoľného dechtu. Ich súčasťou sú aj nečistoty ako arzén a olovo, ktoré sú nebezpečné už po aplikácii na pokožku.
Červeň na líca
Hlavnou zložkou je mastenec. Farbivá sú z uhoľného dechtu. Ďalšími nebezpečnými zložkami sú minerálne oleje upchávajúce póry, propylénglykol, akrylátové zložky.
Krycie krémy
Obsahujú minerálne oleje, propylénglykol, TEA, parabény, uhoľné dechty, syntetické arómy, často aj alergénny lanolín
Rúže na pery
Priemerná každodenne nalíčená žena „zje“ za svoj život okolo 2 kilogramov rúžu. Tak sa do jej tela dostávajú syntetické oleje a vosky – deriváty ropy, farbivá na báze uhoľného dechtu, parfumy.....
Odličovač
Propylénglykol, parabény, farbivá na báze uhoľného dechtu, DMDM Hydantoin, polyetylénglykol, polysorbáty, parfumy
Maskary
Obsahujú ropné deriváty, akryláty, ortuť, parabény, kvartérne amóniové soli... Predĺžujúce maskary obsahujú plastifikátory ako napr. polyuretán (potvrdený karcinogén u zvierat).
Ústne vody
Hlavnou súčasťou je alkohol. Pri pravidelnom používaní prípravkov s obsahom alkoholu vyšším ako 25 % sa zvyšuje riziko rakoviny úst, jazyka a hrdla. Obsahujú tiež umelé arómy a farbivá, formaldehyd, Laurylsulfonát sodný, polysorbáty, fluoridy.
Zubné pasty
Obsahujú umelé sladidlá, Laurylsulfonát sodný, syntetické farbivá a arómy, polysorbáty, fluoridy, triclosan.
Prípravky pre intímnu hygienu
Dr. Samuel Epstein, predseda americkej Koalície pre prevenciu rakoviny publikoval štúdiu, podľa ktorej tieto prípravky používané viac ako raz za týždeň švornásobne zvyšujú riziko rakoviny krčka maternice. Obsahujú nebezpečné fenoly, laurylsulfonát sodný a niektoré silice.
Farby na vlasy
Väčšinou obsahujú formaldehyd, olovo, amoniak, deriváty uhoľného dechtu, fenyléndiamín, ktorý môže spôsobiť slepotu po kontakte s očami. Pravidelné farbenie vlasov syntetickými farbami zvyšuje riziko rakoviny, hlavne leukémie a non- Hodgkinovho lymfónu, rakoviny prsníka, vaječníkov. Najnovšie výskumy zistili spojitosť dlhodobého farbenia vlasov so vznikom alergií alebo rakovinou močového mechúra.
Šampóny
Obsahujú množstvo rôznych nebezpečných substancií – detergenty, parfumy, laurylsulfonát sodný, DEA, TEA, MEA, Kvartérne amóniové zlúčeniny, uhoľný decht, polyetylénglykol, propylénglykol, DMDM hydantoin
Laky na nechty
Obsahujú vysoko toxický toluén, v niektorých lakoch tvorí až 50 % obsahu a formaldehyd.
Deodoranty, antiperspiranty
Nebezpečný je obsah hliníka v antiperspirantoch. Ďalej oba produkty obsahujú triklozan, FD&C farbivá, DEA. TEA, mastenec (nebezpečný v sprejoch)

ČISTIACE PROSTRIEDKY
Osviežovače vzduchu
Obsahujú množstvo chemických látok, ktoré sa dostávajú dýchaním priamo do tela: formaldehyd, naftalén, xylén, fenol, parfumy, etanol, kresol. V tuhých osviežovačoch nájdeme aj karcinogénny pesticíd p-dichlorbenzén.
Univerzálne čistiace prostriedky
Obsahujú amoniak, o-fenylfenol, DEA, TEA, dechtové farbivá, parabény, parfumy, detergenty, d-limonén. Ich časté používanie sa neodporúča.
Bielidlá
Hlavnou zložkou je vysoko toxický chloristan sodný.
Prostriedky na čistenie kobercov
Obsahujú perchlóretylén – karcinogén, akútna toxicita na CNS, naftalén, propylénglykol, parfumy, amoniak.
Prostriedky na čistenie nábytku a podlahy
Obsahujú karcinogénny nitrobenzén, fenoly, propán, bután, ropné deriváty, terpentín, morfolín, parfumy.
Prostriedky na čistenie okien
Väčšina obsahuje amoniak, dechtové farbivá, vosky. Nebezpečné sú hlavne kvôli vdychovaniu mikročastíc vo forme aerosolov.
Pracie prostriedky
Obsahujú bielidlá, zjasňovadlá, parfumy, amoniak, etanol, naftalén, fenol. Zvyšky detergentov na bielizni môžu spôsobovať podráždenia kože a trvácne vône respiračné problémy.
Prostriedky na čistenie WC
Väčšina z nich obsahuje substancie, ktoré po zmiešaní s vodou vytvárajú toxické výpary, Obsahujú chlorid amónny, dichlórbenzén, kyselinu chlorovodíkovú vyvolávajúcu kašeľ a ťažkosti s dýchaním, síran sodný vyvolávajúci astmatické záchvaty...

A čo tieto látky spôsobujú?

Acetón
- neurotoxický jed
- poškodzuje pečeň a obličky, vyvíjajúci sa plod
- dráždi kožu, oči
- súčasť prostriedkov na odstraňovanie škvŕn, šmúh na dlážke, najviac ale vo farbách, lepidlách...

Amoniak (Čpavok)
- výrazne dráždivý pre oči, slizice, dýchací systém
- spôsobuje poleptanie a popáleniny, sivý zákal, poškodenia očnej rohovky
- môže spôsobiť poškodenia pečene a obličiek

Arómy, parfumy (Fragrances)
- toto označenie zahŕňa širokú škálu vyše 4000 látok, väčšina z nich syntetických
- vplyv na CNS, správanie
- spúšťače astmy
- veľa z nich je podozrivých z karcinogenity
- súčasťou sú aj ftaláty
- vo väčšine z nich je obsiahnutý toluén
- v roku 1989 Americký národný inštitút pre pracovnú bezpečnosť a zdravie ohodnotil 2982 druhov týchto látok ako škodlivých pre zdravie, 884 ako toxických

Benzofenón / oxybenzón  (Benzophenone / Oxybenzone)
- súčasť krémov na opaľovanie (absorbuje UV-A žiarenie)
- alergén, hormonálny disruptor, poškodzuje bunky ľudských tkanív

Dietanolamín (DEA), trietanolamín (TEA) a monoetanolamín (MEA)
- hormonálne disruptory
- v kombinácii s nitrátovou skupinou vytvárajú karcinogénne nitrosamíny
- štúdia Národného toxikologického programu Spojených štátov z roku 1997 zistila rakovinotvorné účinky týchto látok aj bez nitrátovej skupiny

Dihydrát dichloroizokyánurátu sodného (Sodium dichloroisocyanurate dihydrate)
- látka dráždivá pre oči, pokožku, dýchanie
- poškodzuje pečeň, tráviaci trakt, toxická pre CNS
- súčasť WC čističov

Dioxíny
- nie sú uvedené v zložení produktov, pretože vznikajú ako vedľajší produkt pri výrobe za použitia chlóru, hlavne pri bielení papiera a výrobe plastových obalov
- sú to jedny z najtoxickejších látok, ktoré sa akumulujú v tukovom tkanive a len veľmi ťažko sa odtiaľ odbúravajú
- vyvolávajú širokú škálu chorôb a poškodení od kožných chlórakné, cez hormonálne poruchy až po rakovinu
- môžu sa vyskytovať hlavne v bielenom toaletnom papieri, vate, kozmetických výrobkoch balených v plastových obaloch (najmä PVC) – krémy, šampóny...

D-limonén (citrusový olej)
- získava sa lisovaním pomarančovej kôry za studena
- neurotoxický, mierne dráždivý pre oči a pokožku
- súčasť niektorých insekticídov, čistiacich prostriedkov s vôňou „citrusov“

DMDM hydantoín / 1,3-Dimethylol-5,5-dimethylhydantoín; diazolidinyl močovina; imidazolidinyl močovina
(DMDM Hydantoin, Diazolidinyl Urea and Imidazolidinyl Urea
)
- konzervačné látky, z ktorých sa uvoľňuje formaldehyd

FD&C farbivá
- majú široké využitie v produktoch osobnej hygieny označované ako skratka FD&C a farba plus číslo (FD&C Red No. 6, or D&C Green No. 6)
- sú vyrobené z uhlia a uhoľného dechtu
- vyvolávajú rôzne alergické reakcie kože, dermatitídu a u zvierat bola zistená rakovina

Fenyléndiamín (Phenylenediamine)
- súčasť farieb na vlasy
- vyvoláva ekzém, bronchiálnu astmu, gastritídu, podráždenie kože

Formaldehyd
- vyvoláva alergické reakcie u 20% populácie
- vyvoláva depresie, bolesti hlavy, bolesti v hrudníku, infekcie ucha, chronické problémy, nespavosť
- laboratórne testy potvrdili súvislosti so vznikom rakoviny a poškodením DNA

Ftaláty
- vo veľkej škále produktov, od obalov po výrobky
- označenie "ftaláty" možno nájsť len veľmi zriedkavo, často sa ukrýva pod inými označeniami, skupinami, napr. parfumy, zmäkčovadlá... (viac v sekcii Nebezpečné plasty)
- mnohé závažné vedľajšie účinky, najmä na reprodukčný systém

Chloristan sodný - bielidlo (Sodium hypochlorite - bleach)
- leptavá látka, dráždi oči, pokožku, dýchanie, neurotoxická
- nebezpečná najmä pre ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami alebo astmou
- prehltnutie môže viesť k usmrteniu
- súčasť širokej škály domácich čistiacich prostriedkov

Kyselina fosforečná
- veľmi leptavá, dráždivá látka
- toxická pre CNS, dýchaním výparov poškodzuje pľúca
- v mnohých čistiacich prostriedkoch pre kúpeľne, dezinfekčných prostriedkoch

Lanolín
- bežná súčasť kozmetických výrobkov, bežný alergén
- získava sa z ovčej vlny, ktorá je často kontaminovaná insekticídmi, ktoré ovce dostávajú proti parazitom
- uprednostňujme tie výrobky, ktoré obsahujú lanolín z certifikovaného organického poľnohospodárstva

Kvartérne amóniové zlúčeniny (Quaternary Ammonium Compounds - Quats)
- v širokej škále výrobkov ako konzervačné látky, antibakteriálne látky, ktoré možno nájsť pod označením - benzalkonium chloride, cetrimonium bromide, quaternium-15 and quaternium 1-29
- dráždia oči, sú silné alergény

Laurylsulfonát sodný, Laurylétersulfonát sodný (Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate)
- dráždia kožu a prispievajú k alergickej reakcii na toxíny a ďalšie alergény
- reakciou s ďalšími zložkami môžu vytvárať karcinogénny nitrosamín
- ako peniaca prísada a detergent sa používajú v 90% šampónov, ale aj v zubných pastách

Mastenec (Talc)
- minerál, nebezpečný v práškovej forme pri vdychovaní - karcinogénny
- súčasťou antiperspirantov, telových a pleťových púdrov, očných tieňov
- púder vyvoláva kašeľ, vracanie, zápal pľúc, dráždi oči

Metylénchlorid /dichlórmetán (Methylene chloride)
- karcinogén, neurotoxín, reprodukčný jed skrz jeho premenu na oxid uhoľnatý
- po vdychovaní môže spôsobiť poškodenie pečene a mozgu, poruchy srdcového rytmu až srdcový infarkt, v tele sa rýchlo premieňa na oxid uhoľnatý
- vysoko dráždivý
- často súčasťou odstraňovačov škvŕn, náterov, odmasťovadiel
- používa sa aj pri výrobe uretánových pien, acetátových fólií, niektorých liečiv

Minerálny olej
- ropný derivát, ktorý môže byť kontaminovaný karcinogénnymi polyaromatickými uhľovodíkmi (PAH)
- používa sa na dosiahnutie jemnosti a „plastickosti“ pokožky, ale v konečnom dôsledku vedie k poškodeniu funkcií pokožky a predčasnému starnutiu

Morfolín (Morpholine)
- žieravina, dráždi a leptá pokožku, oči, po zásahu očí môže viesť až k slepote
- poškodzuje pečeň a obličky
- používa sa v množstve čistiacich prostriedkov

Naftalén
- pesticíd, používa sa hlavne ako ochrana proti moliam
- je na zozname látok podozrivých z karcinogénnych účinkov
- reprodukčný jed, prechádza cez placentu na plod
- spôsobuje poškodenie pečene a obličiek, siý zákal, poškodenie očnej rohovky
- expozícia cez kožu je zvlásť nebezpečná pre novorodencov

Nonylfenoly
- Už 40 rokov vyrábané ako detergenty, emulgátory, disperzné činidlá
- súčasť plastov (hlavne PVC), holiacich krémov, šampónov, farieb na vlasy, akrylových nechtov
- látky štruktúrou podobné estrogénu, za ktorý sa v organizme vydávajú (hormonálne disruptory)
- dráždia oči a kožu
- tie, ktoré obsahujú stopy etylénoxidu – známe ako ľudský karcinogén
- V pláne EU je zakázať použitie nonylfenolu kvôli jeho perzistencii, bioakumulácii, vodnej toxicite a endokrinnej disrupcii

Olovo
- súčasť niektorých farieb na vlasy
- karcingén a hormonálny disruptor, ktorý sa ukladá v kostiach
- poškodzuje CNS, vyvoláva zmeny správania, ochabnutosť svalstva, svalové kŕče

Parabény
- konzervačné látky s antibakteriálnymi vlastnosťami
- látky štruktúrou podobné estrogénu, za ktorý sa v organizme vydávajú
- vyvolávajú alergické reakcie, dermatitídu
- nedávne výskumy objavili parabény v tumoroch prsníkov v blízkosti podpazušia, čo viedlo k ďalším teóriám, že príčinou týchto tumorov môžu byť parabény v antiperspirantoch a deodorantoch aplikovaných do podpazušia

Paradichlorobenzén
- vysoko prchavá látka, pesticíd podobný DDT
- podozrivý z karcinogénnych účinkov, poškodzuje pľúca, pečeň a obličky
- používa sa v prostriedkoch proti moliam, osviežovačoch vzduchu do WC

Perchlóretylén (PERC)
- vysoko prchavá organická látka, používa sa na suché čistenie šatstva
- krátkodobá expozícia vplýva na CNS
- v kvapalnom alebo plynnom skupenstve dráždi oči, pokožku, sliznice
- dlhodobá expozícia vyvoláva poškodenia pečene a obličiek

Polyetylénglykol (PEG)
- v čistiacich prostriedkoch na rozpúšťanie mastnoty

Polysorbáty (Polysorbate 60 and Polysorbate 80)
- môžu obsahovať 1,4 – dioxán - karcinogén

Propylénglykol (Propylene Glycol)
- používa sa ako zvlhčujúca prísada kozmetických výrobkov namiesto glycerínu
- neurotoxín, tiež môže spôsobiť dermatitídu, poruchy činnosti obličiek a pečene

Terpentín
- vyvoláva alergické reakcie, poškodzuje obličky, močový mechúr a CNS, dráždi oči
- súčasť rôznych rozpúšťadiel na čistenie, čistidiel nábytku, topánok

Toluén
- súčasť farieb a náterových hmôt, lakov na vlasy, parfumov
- významná súčasť lakov na nechty
- vplýva na CNS a imunitu, poškodzuje mozog, spôsobuje stratu sluchu, poruchy reprodukcie
- spôsobuje vývojové poruchy u detí

Triklozan (Triclosan)
- ako antibakteriálna a antimikrobiálna látka je súčasťou mydiel, deodorantov, zubných pást, holiacich krémov, ústnych vôd, rôznych čistiacich prostriedkov, impregnujú sa ním kuchynské dosky na krájanie, vrecia na odpadky, plastové kuchynské náradie...
- vysoko toxická látka, bioakumulatívna
- prítomnosť zistená v prameňoch, odpadových vodách ale aj rybách v jazerách či v materskom mlieku
- vplýva na hormonálny systém, spôsobuje vývojové poruchy u detí
- v USA je na zozname látok podozrivých z karcinogenity
- po expozícii slnečným žiarením vo vode sa môže meniť na toxický dioxín
- v kombinácii s chlórovanou vodou z vodovodu (napr. ako súčasť mydla či detergentu) vzniká karcinogénny chloroform
- používanie triklozanu prispieva k rastúcej bakteriálnej rezistencii na antibiotiká

Xylén (Xylene)
- výrazne neurotoxický, spôsobuje aj stratu pamäti
- expozícia vysokými koncentráciami môže viesť k strate vedomia až k smrti
- poškodzuje pečeň, obličky, vyvíjajúci sa plod
- súčasť odstraňovačov škvŕn, prostriedkov na čistenie podláh, na žehlenie...