Zoznam zapojených škôl

 1. Obchodná akadémia, Polárna 1,040 12, Košice, http://www.polarka.sk/
   
 2. Gymnázium, Poštová 9, 04252 Košice, www.gympos.sk
   
 3. Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, http://www.ekgym.sk/ekgym/web/sk/index.jsp
   
 4. Základná škola, Hlavná 5, 04431 Družstevná pri Hornáde, http://zsdruzstevna.edupage.org
   
 5. Základná škola, Partizánska 528, Smolník 055 66, www.zssmolnik.edupage.org
   
 6. Základné škola, Želiarska 4, Košice 13, 040 13, http://zszelke.edupage.org
   
 7. Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce 071 01, http://zsmoumi.edupage.org
   
 8. ZŠ s MŠ Helcmanovce 41, 055 63, http://skolahelcmanovce.edupage.org
   
 9. Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves, 052 01, http://www.zsnmsnv.edu.sk
   
 10. Základná škola, Ing. Kožucha 7, Spišská Nová Ves, 052 01
   
 11. Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves, 052 01, www.zskomensn.sk
   
 12. Základná škola, ul. Tichá 50, 072 04 Trhovište
   
 13. Základná škola, Toplianska144, Raslavice 08641, http://www.zsraslavice.edu.sk
   
 14. Základná škola, Školská 168/3, 059 38 Štrba
   
 15. Základná škola, Komenského 13, 083 01 Sabinov, http://www.zskomsab.edu.sk
   
 16. Základná škola, Sládkovičova 510, 059 16 Hranovnica, http://zshranovnica.stranka.info
   
 17. Základná škola, Strážnická 26, 080 06 Ľubotice, http://zslubotice.edupage.org
   
 18. Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, www.srobarka.sk
   
 19. Základná škola, Maurerova 14, Krompachy, http://zskrompachymaurerova.edupage.org/
   
 20. Základná škola s materskou školou, Školská č. 384, 053 33 Nálepkovo
   
 21. Gymnázium Sv. Mikuláša, Duklianska 16, 080 01 Prešov, http://gzsmikpresov.edupage.org/