Nebezpečné plasty

70% syntetického chemického priemyslu tvorí výroba plastov. Plasty nájdeme všade okolo nás. Hlavnou surovinou na ich výrobu je neobnoviteľný zdroj – ropa. Poznáme rôzne druhy plastov, najjednoduchšími a najmenej škodlivými pre prírodu a zdravie sú polyetylén (PE) a polypropylén (PP). Sú však plasty, ktorých negatívne účinky boli a stále sú zisťované v mnohých výskumoch. Aj tak sú však stále na našom trhu a vyrába sa z nich obrovské množstvo rôznych výrobkov. Patrí k nim PVC (polyvinylchlorid) a jeho nebezpečné zložky ftaláty a polykarbonáty, ktorých súčasťou je nebezpečná látka bisfenol A.

Bisfenol A


Je to stavebná častica polykarbonátových plastov a epoxidových živíc.
Väčšina plastov s obsahom bisfenolu A nie je recyklovaná, ale končí na skládkach. Bisfenol A sa často objavuje v priesakovej kvapaline zo skládok a v súčasnosti je jedným z najčastejšie zistených chemikálií v podzemnej vode. Tiež je často zistený aj v povrchových a splaškových vodách, cez ktoré sa dostáva do tiel vodných živočíchov vrátane rýb.

Je súčasťou tzv. tvrdých plastov – polykarbonátov (väčšinou označených ako 7 alebo PC v recyklačnom trojuholníku). Nebezpečné sú hlavne obaly potravín a tie plasty, ktoré sa zahrievajú, pretože tým sa uvoľňuje bisfenol A. Nie všetky tieto plasty však obsahujú túto látku, väčšinou však áno. Výskumy o uvoľňovaní bisfenolu A z potravinových nádob do potravín zistili prítomnosť tejto látky v nezanedbateľnej koncentrácii v zelenine a ovocí, rybách, instantnej káve, práškovom mlieku v plechovkách.

Kde nájdeme polykarbonátové plasty?
- plastové opakovane použiteľné fľaše
- dojčenské fľaše
- kompaktné disky
- pouličné svetidlá
- kuchynské nádoby, uzatvárateľné boxy, nádoby do mikrovlnky
- súčasti elektrických a elektronických zariadení
- slnečné okuliare
- kontajnery na vodu
- niektoré zubné výplne
- podlahy
- atď
Bisfenol A sa ako súčasť epoxidových živíc nachádza na vnútornej strane potravinových konzerv, z ktorých sa uvoľňuje, ako súčasť farieb, lakov na nechty, atď.

Plastové fľaše, dojčenské fľaše, hrnčeky pre deti, zásobníky na pitnú vodu

Mnohé štúdie potvrdili uvoľňovanie bisfenolu A do nápojov v týchto nádobách. Názory na dávku, ktorá by mohla byť nebezpečná sa síce rôznia, avšak dlhodobá expozícia aj minimálnym dávkam môže byť zvlášť u malých detí veľmi riziková. Riziko uvoľňovania bisfenolu A sa zvyšuje s teplotou nápoja. Napr. naliatím vriacej vody do fľaše sa 55 krát zvyšuje uvoľňovanie bisfenolu A do obsahu fľaše. Nebezpečné je to najmä u dojčenských fliaš, pretože novorodenci a malé deti sú najzraniteľnejšou skupinou čo sa expozície toxickým látkam týka. Čím častejšie sa fľaša takýmto spôsobom používa tým viac bisfenolu A sa z nej uvoľňuje. Zahrievaním jedla v polykarbonátových nádobách v mikrovlnnej rúre sa taktiež uvoľňuje viac bisfenolu A.

!!! Od roku 2011 platí v EU zákaz výroby aj dovozu dojčenských fliaš s obsahom bisfenolu A. !!!

                                             

Plechovky s potravinami a konzervy
Vnútro plechoviek je často potiahnuté bielou vrstvou epoxidových živíc s obsahom bisfenolu A - odtiaľ migruje priamo do konzervovanej potraviny. Uvoľňovanie bisfenolu A zvyšujú napr. soľ, rastlinný olej, kofeín a glukóza

Medicínske pomôcky a zariadenia a zubárske materiály
Bisfenol A sa používa pri výrobe mnohých medicínskych pomôcok a prístrojov ako napr. inkubátory, dialýzy, infúzne sety, laboratórne pomôcky a rôzne hadičky. Tiež je súčasťou niektorých zubných výplní a komponentov na báze živíc. Tejto skupine sa však zatiaľ venovalo len veľmi málo štúdií.

Hračky z tvrdého plastu
Aj niektoré hračky z tvrdého (nemäkčeného) plastu môžu obsahovať bisfenol A. Vzhľadom k tomu, že nie je povinné označovať či hračka túto látku obsahuje, je to pre bežného spotrebiteľa nemožné zistiť.


Zdravotné účinky
Bisfenol A ovplyvňuje najmä hormonálnu sústavu. Tak ako mnohé iné toxické látky, dokáže fungovať v organizme ako hormón estrogén – naviaže sa na receptor namiesto neho a zasahuje do expresie génov.

Zdravotné následky expozície:
- zmeny reprodukčného systému
- znížená produkcia spermií
- zväčšenie prostaty až rakovina prostaty
- predčasná puberta u dievčat
- zmeny mliečnej žľazy až rakovina prsníka
- zmeny v správaní
- vývojové vady mozgu
- maskulinizácia ženského správania
- hyperaktivita
- obezita
- oslabená funkcia štítnej žľazy
- oslabená imunita


Alternatívy
- uprednostňujte sklo, keramiku alebo nerezovú oceľ na uskladňovanie potravín
- pokiaľ používate plasty, vyberte si tie, ktoré sú vyrobené z polyetylénu (HDPE alebo LDPE) alebo polypropylénu (PP)
- nezohrievajte potraviny v plastových nádobách

PVC – polyvinylchlorid

Tento názov je často mylne chápaný ako označenie akýchkoľvek plastov. PVC je veľmi problematický plast čo sa týka výroby, zneškodnenia a jeho samotného použitia. Pri výrobe a zneškodnení vzniká toxický chlór a jeho deriváty, dioxíny. Recyklácia PVC je veľmi problematická kvôli obsahu rozdielnych zlúčenín, miera jeho recyklácie v Európe predstavuje len 3%. Vďaka jeho vhodným vlastnostiam a nízkej cene je však jeho použitie rozšírené do mnohých sfér, od priemyslu, stavebníctva, až po nemocnice a domácnosti.
Samotné použitie PVC v každodennom živote je nebezpečné pre naše zdravie najmä kvôli obsahu ftalátov – zmäkčovadiel, ktoré tvoria významnú zložku tohto plastu. Okrem toho sa v ňom nachádzajú farbivá na báze ťažkých kovov, rôzne stabilizátory, spomaľovače horenia a viazaný chlór – nebezpečný pri horení týchto plastov.

Ftaláty
Sú to látky, ktoré sa do PVC pridávajú kvôli tomu, aby ho zmäkčili a bol ohybný. Tieto látky však v štruktúre PVC nie sú pevne viazané, ľahko sa uvoľňujú a dostávajú sa do okolitého prostredia, balenej potraviny, organizmu atď.... sú toxické. Stali sa najrozšírenejšími priemyselnými polutantmi na svete.
Kompetentné orgány Európskej únie uznali toxicitu týchto látok a prijali zákaz používania 6 druhov ftalátov v detských hračkách pre deti do troch rokov, pretože ich deti olizujú, cmúľajú. Stále sú však povolené tisícky ďalších výrobkov, ktoré rovnako obsahujú ftaláty a poškodzujú zdravie. Patria k nim napr. aj zdravotnícke pomôcky, ktoré uvedomelé nemocnice postupne nahrádzajú bezpečnými alternatívami, stále je to však len kvapkou v mori.

V domácnosti sa s PVC a ftalátmi môžme stretnúť takmer všade. Potravinové fólie, do ktorých balíme potraviny, PVC obaly potravín, ktoré si kúpime, plastové obrusy, kúpelňové závesy, rohože, plastové okná, vonkajšie žalúzie, podlahové krytiny, misky a dózy na potraviny, hračky, kancelárske obaly, rukavice, platobné karty a čipové karty, obaly od šampónov, káble, vodovodné rúry, pršiplášte...
Najnebezpečnejšie pre zdravie sú výrobky, ktoré sa dostávajú do styku s teplom, sú často ohýbané alebo sú v nich balené potraviny, najmä tie s vyšším obsahom tukov (mäso, mliečne výrobky) alebo sú v kontakte s ústami – napr. hračky, rôzne lacné hrnčeky z Číny a pod.

        
Zdroj: www.soi.sk

Zdravotné účinky ftalátov
- spôsobujú abnormálny vývoj reprodukčného systému, pričom mužský je omnoho citlivejší ako ženský, hlavne u vyvíjajúcich sa plodov, novorodencov a detí. Medzi negatívne účinky na reprodukčný systém možno zaradiť retenciu semenníkov, vrodené vývojové vady penisu, vyústenia močovej trubice a prostaty, retenciu bradaviek, zakrpatenie semenotvorných kanálikov, zmeny produkcie spermií, zníženie hmotnosti semenníkov, nadsemenníkov, prostaty.
- zmeny na štítnej žľaze, pečeni a obličkách
- kardiovaskulárne a očné vady
- poškodenie centrálnej nervovej sústavy
- poškodenia a smrť plodu počas vnútromaternicového vývinu, zhoršený popôrodný rast

Vyberáme z vedeckých štúdií

V Portoriku bola robená štúdia, ktorá zistila spojitosť predčasného vývinu prsníkov u malých dievčat vo veku 8-24 mesiacov s expozíciou ftalátmi. Kvôli veľkému množstvu konzumovaných potravín balených v plaste v kombinácii s konštantnou vysokou teplotou a vlhkosťou prostredia je expozícia ftalátmi v tejto oblasti nadpriemerná.

University of Rochester Medical Center – spája pôsobenie ftalátov s výskytom obezity a inzulínovej insuficiencie u dospelých mužov – ftaláty znižujú hladiny testosterónu a následne vyvolávajú obezitu, ktorá vedie k Diabetu 2. typu
(Richard W Stahlhut, Edwin van Wijngaarden, Timothy D Dye, Stephen Cook and Shanna H Swan: Concentrations of Urinary Phthalate Metabolites are Associated with Increased Waist Circumference and Insulin Resistance in Adult U.S. Males, doi:10.1289/ehp.9882 (available at http://dx.doi.org/) Online 14 March 2007)
75% populácie v USA má merateľné hodnoty niektorých ftalátov v moči
(Silva MJ, Barr DB, Reidy JA, Malek NA, Hodge CC, Caudill SP, et al. 2004. Urinary levels of seven phthalate metabolites in the U.S. population from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999-2000. Environ Health Perspect 112(3):331-338.)
Metabolity ftalátov zistené v moči tehotných žien sú v korelácii s genitálnymi zmenami chlapcov – dojčiat
(Swan SH, Main KM, Liu F, Stewart SL, Kruse RL, Calafat AM, et al. 2005. Decrease in anogenital distance among male infants with prenatal phthalate exposure. Environ Health Perspect 113(8):1056-1061.)
Štúdia o uvoľňovaní ftalátov z PVC do organizmu – v použitých endotracheálnych kanylách bol zistený úbytok DEHP o 6-12%.
(Latini G, Avery GB. 1999. Materials degradation in endotracheal tubes: a potential contributor to bronchopulmonary dysplasia. Acta Paediatr 88:1174–1175.)
MEHP, jeden z metabolitov DEHP spôsobuje vývojové, reprodukčné a pečeňové poškodenia u laboratórnych zvierat
(ATSDR. 2002. Toxicological Profile for Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP). Atlanta, GA:Agency for Toxic Substances and Disease Registry.)
Expozícia DEHP u novorodencov a dojčiat liečených na jednotkách intenzívnej starostlivosti za použitia invazívnych pomôcok z PVC prekračuje priemernú dennú expozíciu dospelého človeka
(Kohn MC, Parham F, Masten SA, Portier CJ, Shelby MD, Brock JW, etal. 2000. Human exposure estimates for phthalates. Environ Health Perspect 108:A440–A442.)
Koncentrácie jedného z produktov metabolizmu DEHP – MEHP v moči liečených detských pacientov sa zvyšujú úmerne s expozíciou DEHP. U jednej zo sledovaných skupín s najvyššou expozíciou boli hodnoty prekročené až 5 krát. Vyššie hodnoty boli u chlapcov.
(Ronald Green, Russ Hauser, Antonia M. Calafat, Jennifer Weuve, Ted Schettler, Steven Ringer, Kenneth Huttner, and Howard Hu: Use of Di(2-ethylhexyl) Phthalate–Containing Medical Products and Urinary Levels of Mono(2-ethylhexyl) Phthalate in Neonatal Intensive Care Unit Infants, Environmental Health Perspectives VOLUME 113 | NUMBER 9 | September 2005 1225)

Alternatívy
- pokiaľ je to možné, nekupujme výrobky z PVC, alebo výrobky balené v PVC
- nekupujme hračky alebo lacné plastové výrobky vyrobené v Číne
- pozor na hračky, u ktorých je nápis „Nevhodné pre deti do troch rokov“ hoci je to zjavne hračka určená napr. pre dojčatá na ohryzovanie... môže to znamenať len to, že výrobca pro forma dodržuje zákon a nepredáva hračky z PVC (a s ftalátmi) určené deťom do troch rokov

Polystyrén

Vyrába sa z ropy environmentálne veľmi nepriaznivým spôsobom. Jeho spotreba z roka na rok rastie a to nielen kvôli zatepľovaniu budov ale aj s rastúcou spotrebou jednorazových obalov na hotové jedlá a nápoje.
Obsahuje toxické látky - styrén a benzén - neurotoxíny a pravdepodobné karcinogény.

Polystyrénové potravinové obaly môžu uvoľňovať styrén po kontakte s teplým jedlom alebo nápojom, lúhuje sa tiež do alkoholu, kyslých alebo mastných jedál. Prostredníctvom potravín sa tak styrén dostáva aj do našich organizmov a vyvoláva rôzne problémy. Preto je jeho použitie na balenie jedál veľmi diskutabilné. Už vôbec by sa nemal používať v mikrovlnnej rúre.

Styrén má mnohé negatívne účinky na zdravie. V roku 1986 bol v USA zistený v 100% vzorkách ľudkého tkaniva a v 100% vzorkách materského mlieka. Pripisujú sa mu rôzne poškodenia chromozómov, funkcie dýchacej sústavy a rakovina, ktoré boli zistené u pracovníkov v závodoch na výrobu alebo spracovanie polystyrénu a styrénu.Tiež bolo zistené negatívne pôsobenie na semenníky.

Benzén je súčasťou penového polystyrénu a je taktiež známym karcinogénom.