Pomáhajú nám

Priateľov Zeme - SPZ finančne podporili:

Predchádzanie vzniku odpadov - nevyhnutný krok k udržateľnému regiónu V4 finančne podporil International Visegrad Fund.
  

Projekt „Triedenie a recyklácia odpadu - súčasť nášho každodenného života“ finančne podporil Recyklačný fond.

Pri realizácii aktivít Priateľov Zeme - SPZ pomohli:

 

Katarína Pačayová, Ján Vozár, Lucia Tóthová, Dominika Moňoková, Bebe, Lenka Elečková, Stanislav Tomek, Juraj Adam, Eva Schusterová, Zuzana Labašová, Ľubo Ontkóc, Stanka Sekretárová, Michal Jurčo, Zuzana Homolová, Juraj Zamkovský, Roman Uhrín, mesto Nová Dubnica, Lukáš Jánošík, Lucia Klimčáková, Ondrej Pačay, Michaela Zuzuličová, Kristína Kertészová, Ivana Krištínová, Monika Mihoková, Matej Belic, Ivica Říhová, Lucia Valentovičová, Slávka Halčáková, Marián Geišberg...
 

Ekotábor Priateľov Zeme v roku 2013 materiálne podporili:

 

Sonnentor

 

 

 

Weleda

O. Z. 
Alter Nativa


ADRA
Slovensko
   

S prekladom webovej stránky nám pomáhajú:

Katarína Burdigová, Petra Stehlíková, Andrea Petrášová, Zuzana Klimeková, Eva Mareková, Zuzana Lukáčová...

Mediálni partneri

www.fiboo.sk - filmy a knihy

Materiálne nás podporili:

www.zuzanaresiti.com

Ďakujeme Vám