Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov - Aktivity pre školy

1. Jedna hodina pre odpady – venujte aspoň jednu hodinu vyučovania téme odpadov. Vysvetlite žiakom problém skládkovania a spaľovania v súvislosti so stratou surovín, ktoré sa musia opätovne získavať z prírody namiesto ich recyklácie. Použite k tomu našu prezentáciu Odpady s bližším vysvetlením (vysvetlenie je priamo v otvorenej prezentácii, pokiaľ sa nezobrazuje, nemáte zapnutú voľbu Poznámky/Notes Page, po spustení prezentácie na celú obrazovku text nebude vidieť).
      a. Premietnite starším žiakom a študentom film Story of stuff – príbeh výrobku, ktorý nájdete TU.
      b. Premietnite žiakom film Odpady (video si možete stiahnuť tak, že na odkaz kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete "uložiť ako...")
2. „Deti učia deti“ – deň pre odpady s hrami a diskusiami, ktoré budú viesť vyškolení žiaci. Poskytneme Vám krátky návod  ako na to, s návrhmi hier.
3. Zaveďte si v škole separovaný zber – poskytneme Vám rady ako na to. Na požiadanie zašleme príručku 20 krokov k zavedeniu triedeného zberu na školách.
4. Zaveďte si v škole zber jednorazových bateriek do tzv. Recykloboxov. O tomto pohodlnom systéme zberu Vám poskytne informácie firma Akutrans na tel. čísle 031/7898628 (p. Machová) alebo e-mailom: prenosnebaterie@akutrans.sk
5. Prezentujte a podporujte medzi žiakmi používanie nabíjateľných bateriek, čo je ekologickejšie ako recyklácia jednorazových.
6. Zapojte sa do projektu Ekopaky spoločnosti Kuruc Company a zbierajte v škole tzv. “tetrapaky“ – krabičky od mlieka a džúsov. Viac informácií nájdete na stránke http://kuruc.sk/sk/zber-skoly , tel.čísle 035/ 650 80 30 alebo e-maily kuruc@kuruc.sk alebo sa informujte u nás.
7. Zriaďte si školské kompostovisko. Aj keď si možno myslíte, že ako škola neprodukujete veľa biologicky rozložiteľného odpadu, zaveďte triedenie a zhodnocovanie tohto odpadu kompostovaním na edukačné účely. Trieďte bioodpad v triedach, v školskej kuchyni (iba surové rastlinné zvyšky), zo školského pozemku. Ako na to sa dozviete z našich informačných materiálov o kompostovaní.
8. Súťaž o najviac zabalený výrobok a najzbytočnejšie zabalený výrobok – usporiadajte v triede/škole súťaž o to, kto nájde v obchode, odfotí alebo len nakreslí najviac zabalený výrobok alebo najzbytočnejšie zabalený výrobok, ku ktorému zároveň nájde alebo vymyslí ekologickejšiu alternatívu. Pri tejto aktivite je potrebné žiakom vysvetliť problém viacnásobného balenia výrobkov v súvislosti s odpadmi. Foto vyhrávajúceho výrobku nám pošlite.
9. Vytvorte si so žiakmi kreatívne výrobky z odpadov ( hračky, učebné pomôcky, oblečenie....).
10. Vytlačte si informačnú výstavu o odpadoch z našej stránky a vyveste ju vo Vašej škole. Výstava
11. Urobte vo Vašej obci / mestskej časti so žiakmi osvetu medzi občanmi o separovanom zbere, minimalizácii odpadov, probléme spaľovania odpadov v domácnosti, kompostovaní. Môžete oslovovať priamo jednotlivé domácnosti alebo usporiadať informačný stánok. Poskytneme Vám k tomu informačné materiály.
12. Spracujte tému minimalizácie, opätovného používania alebo triedenia odpadov vo forme komiksov, pútavých pre mladú generáciu, sloganov, básničiek alebo iných slohových prác. Tie najlepšie uverejníme na našej web stránke.
13. Usporiadajte v triede alebo škole výmennú burzu - napr. Mikulášsku alebo Vianočnú pre niekoho už nepotrebných ale ešte použiteľných vecí. Prispejete tak k opätovnému používaniu a znižovaniu odpadov. Veci môžte po dohode darovať aj miestnej charite, detskému domovu, sociálne slabším.... Viac informácií
14. Zrušte v škole nápojový automat, ktorý denne produkuje množstvo odpadov z obalov. Podporujte pitie vody z vodovodu (namiesto presladených a prifarbených nápojov z automatov).
15. Zaveďte v školskom bufete predaj nápojov vo vratných fľašiach.
16. Vyrobte si vlastné trvácne plátenné tašky.
17. Vytvorte si nástenky k téme predchádzania a znižovania odpadov, separovaného zberu, kompostovania s použitím našich alebo vlastných informačných materiálov.
18. Venujte celoslovenskému týždňu vysielanie v školskom rozhlase.
19. Napíšte článok o znižovaní množstva odpadov napr. do novín, školského časopisu.
20. Pokúste sa zapojiť do tohto týždňa aj vaše mesto / obec, občianske združenia vo vašom okolí a ďalšie inštitúcie ... informácie nájdu na našej internetovej stránke.

Aj malými vecami pomôžete znižovať množstvo odpadov. Tu je niekoľko tipov:

• Začnite v škole používať ekologické čistiace prostriedky, recyklované zošity, recyklovaný kancelársky papier. Kontakty, kde ho môžete objednať nájdete TU
• Tlačte a kopírujte dokumenty obojstranne.
• Používajte na vratné fľaše, sklenené poháre.
• Napĺňajte tonery do tlačiarní a kopírok.
• Uprednostňujte elektronickú poštu.


• Spolu s Vašimi žiakmi nám pomôžte v týchto aktivitách:

  •  Prieskum potravín balených v PVC. Je to druh plastu, ktorého recyklácia je veľmi problematická a pri určitých potravinách môže predstavovať zdravotné riziko. PVC býva na obale výrobku označované v recyklačnom trojuholníku ako číslo 3, alebo značkou V, PVC či „vinyl“.

                                                                   

           Pri prieskume si zaznačte druh a značku výrobku, prípadne aj jeho fotografiu. Výsledky zverejníme v špeciálnej sekcii našej web stránky, aby boli prístupné širokej verejnosti. Inšpirovať sa môžete českou stránkou Združenia ARNIKA http://www.pvc.arnika.org/seznam-potravin-v-pvc                                            

  • Prieskum ponuky nápojov vo vratných obaloch – ak má obchod s predajnou plochou nad 100 m2 v ponuke minerálky, pivo, víno, sirupy a ochutené nealkoholické nápoje v nevratných obaloch, musí ich mať podľa zákona aj v obaloch vratných (stačí druh nápoja, nie rovnaké značky) ak sú tie dostupné na našom trhu. Na túto aktivitu môžete použiť tento formulár.  Výsledky prieskumu nám zašlite. Zistené nedostatky zašleme ako podnet na kontrolu na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Viac informácií nájdete aj na web stránke www.zakonoobaloch.sk v sekcii Opätovné používanie.

  • Dotazníkový prieskum o čítanosti reklamných letákov vhadzovaných do schránok. Kvôli reklamným letákom padne ročne za obeť na Slovensku vyše 400 000 stromov. Väčšina letákov končí nepoužitá v koši. Pomôžte nám spraviť prieskum medzi občanmi vo Vašom meste /obci o tom, či letáky čítajú a koľko z nich čítajú.  Respondentom môžu Vaši žiaci ponúknuť nálepku na schránku „Nevhadzujte reklamy“ v prípade, že o reklamy nemajú záujem. Nálepky Vám na požiadanie zašleme. Dotazník si stiahnite TU, prípadne Vám ich na požiadanie zašleme. Ďalšie informácie

PrílohaVeľkosť
prezentaciaODPADY.ppt5.25 MB