Ťažba uránu pri Košiciach - aktivity Priateľov Zeme - SPZ

Priatelia Zeme - SPZ sa zapojili do spoločnej kampane spolu s Greenpeace a o.z. Sosna proti tomuto zámeru v novembri 2006. Organizujeme zber podpisov pod petíciu proti tomuto zámeru, pripravujeme rôzne akcie a zapájanie dotknutej verejnosti do procesu posudzovania vplyvov a rozhodovania o zámere. Taktiež odborné pripomienkovanie projektu v rámci zákonného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.