Programy

Programy sú ťažiskové témy, ktorým sa chceme ako organizácia venovať, pretože ich považujeme za doležité. Sme rozhodnutí pracovať na nich programovo a postupne napĺňať stanovené ciele.

Podľa dôležitosti sú to nasledovné témy:

  1. ODPADY
  2. TOXICKÉ LÁTKY
  3. MIESTNE TÉMY
  4. DOBROVOĽNÁ SKROMNOSŤ
  5. TRVALO UDRŽATEĽNÉ SÍDLA

Popis jednotlivých tém a cieľov je v štádiu rozpracovania.