Aktuálne

V novembri 2010 sme obdržali záverečné stanovisko MŽP, ktoré má samozrejme odporúčací charakter. Proces IPKZ zatiaľ nebol začatý.