Správna rada

Správna rada je orgán, ktorý vykonáva koncepčnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť v organizácii.
Jej funkcie upravuje článok 5 v stanovách organizácie.

Od septembra 2019 je zloženie správnej rady nasledovné:

  • Ondrej Pačay (predseda správnej rady)

  • Martin Valentovič (člen správnej rady)

  • Jozef Rusnák (člen správnej rady)

  • Ján Elečko (člen správnej rady)

Profily členov:

Ondrej Pačay

Počas štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pomáhal ako dobrovoľník na mnohých akciách Priateľov Zeme - SPZ. V súčasnosti pôsobí ako IT špecialista - programátor.
 
„Za člena správnej rady som kandidoval, pretože je to aktívna pomoc organizácii, ale zároveň aj zodpovednosť a výzva. Som rád, že môžem už dlhšiu dobu napomáhať Priateľom Zeme - SPZ, ktorí sa zasadzujú za trvalo udržateľný spôsob života a podávajú pomocnú ruku ľudom, ktorých právo na zdravé životné prostredie je porušované a nedokážu sa sami brániť. “
 

Profily ostatných členov správnej rady pripravujeme.