Náš tím

Branislav Moňok

predseda organizácie
- riadenie projektov a informačných kampaní
- zavádzanie prvkov a koncepcií Zero Waste do praxe

- poradenstvo pre obce v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
- príprava koncepčných a vzdelávacích materiálov v odpadovom hospodárstve
- prednáškové a školiace aktivity
- legislatívna práca v oblasti predchádzania vzniku a nakladania s komunálnymi odpadmi

e-mail: monok (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0904 124 726
 

Mgr. art. René Říha

podpredseda organizácie
- administrácia, aktualizácia web stránok a e-mailových konferencií
- dizajnovanie materiálov vizuálnej komunikácie
- príprava vzdelávacích materiálov
- realizácia vzdelávacích a informačných aktivít

e-mail: riha (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

 


Mgr. Lenka Beznáková

- fundraising a finančný manažment organizácie
- príprava a manažovanie projektov
- poradenstvo pre obce v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
- organizovanie seminárov, školení, prednášok a workshopov
- príprava koncepčných a vzdelávacích materiálov v odpadovom hospodárstve
- prednáškové a školiace aktivity
- legislatívna práca v oblasti predchádzania vzniku a nakladania s komunálnymi odpadmi

e-mail: beznakova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0902 131 202

 


Mgr. Martina Moňoková

- praktická realizácia vzdelávacích a informačných aktivít pre verejnosť
- lektorovanie na materských, základných a stredných školách
- praktická realizácia a vyhodnocovanie analýz a prieskumov
- príprava vzdelávacích materiálov
- práca s aktivistami a členmi organizácie

e-mail: monokova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

 

 


Ing. Monika Medovičová

- príprava koncepčných a vzdelávacích materiálov v odpadovom hospodárstve
- prednáškové a školiace aktivity
- legislatívna práca v oblasti predchádzania vzniku a nakladania s komunálnymi odpadmi

e-mail: medovicova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

 


Mgr. Lucia Petijová

- praktická realizácia vzdelávacích a informačných aktivít pre verejnosť
- lektorovanie na materských, základných a stredných školách
- praktická realizácia a vyhodnocovanie analýz a prieskumov
- príprava vzdelávacích materiálov
- práca s aktivistami a členmi organizácie

Momentálne na materskej dovolenke.

 


Ing. Iveta Markusková

- príprava koncepčných materiálov v odpadovom hospodárstve
- legislatívna práca v oblasti predchádzania vzniku a nakladania s komunálnymi odpadmi
 
e-mail: markuskova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk