V roku 2018 sme viac triedili, ale aj produkovali viac odpadov

20.08.2019

Možno vás bude zaujímať, ako je na tom Slovensko v nakladaní s komunálnymi odpadmi za rok 2018. Sú to síce zatiaľ neoficiálne čísla, ale už aj tie nám niečo naznačujú... 

Dobrá správa je, že sme vytriedili a zrecyklovali viac odpadov – cca 36,3 % (v roku 2017 to bolo 29,1 %). Menej odpadov sme skládkovali – cca 55,3 % (61,6 %) a menej spaľovali – cca 7 % (9,3 %). Horšia správa je, že opäť narástlo celkové množstvo komunálnych odpadov (KO) na 2 252 000 ton (2 130 000 ton). Na jedného obyvateľa to predstavuje produkciu KO cca 413 kg (391 kg). Množstvo zmesového komunálneho odpadu (ZKO) zostalo viac-menej na rovnakej úrovní – 1 026 173 ton (1 025 235 ton). Na jedného obyvateľa to vychádza cca 188 kg (188 kg) ZKO.

V roku 2018 sme viac triedili, ale aj produkovali viac odpadov
Citácie:
MOŇOK, Branislav. Priatelia Zeme - SPZ. [online]. 2019-08-20 [cit. 2024-07-13]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/8844>.
Táto podstránka bola vytvorená: 20. August 2019 - 0:00, naposledy bola upravená: 2. November 2020 - 20:56.