Možnosti predchádzania vzniku komunálnych odpadov (brožúra)

Nakladanie s odpadmi sa stáva stále závažnejšou a diskutovanejšou témou nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi širokou verejnosťou. O nevyhnutnosti zberu odpadov z domácnosti a zavádzaní triedenia odpadov snáď už nikto nepochybuje. Sú to ale dostačujúce opatrenia? Väčšina odborníkov sa prikláňa k názoru, že nie. Množstvá odpadov stále narastajú a pribúdajú aj informácie o ich negatívnych dopadoch na životné prostredie a zdravie ľudí. Jedinou udržateľnou možnosťou ako tento stav zvrátiť, je zavádzať do praxe prvky na predchádzanie vzniku odpadov. 

AttachmentSize
Brožúra na stiahnutie (pdf)393.38 KB

 

Tie môžu byť realizované na osobnej úrovni, ale aj na obecnej. Samospráva môže v tejto oblasti urobiť veľké množstvo práce. Príklady zo Slovenska ale aj z celého sveta to jednoznačne dokazujú. Priatelia Zeme – SPZ pre zástupcov samospráv ale aj jednotlivcov pripravili brožúru, v ktorej stručne predstavujú sedem najúčinnejších prvkov na predchádzanie vzniku odpadov a výsledky, ktoré sa nimi dajú dosiahnuť.

Veríme, že pre vás bude táto brožúra inšpiráciou a pomôže vám znížiť množstvo odpadov vznikajúcej
na území vašej obce.

Citácie:
BEZNÁKOVÁ, Lenka; MOŇOK, Branislav. Priatelia Zeme - SPZ. Možnosti predchádzania vzniku komunálnych odpadov [online]. 2012-12-17 [cit. 2024-06-25]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/7998>.
Táto podstránka bola vytvorená: 17. December 2012 - 16:24, naposledy bola upravená: 17. December 2012 - 16:39.