Predchádzanie vzniku a triedenie komunálnych odpadov - príručka pre samosprávy (brožúra)

Priatelia Zeme – SPZ pripravili pre samosprávy odbornú príručku o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Tá vychádza hlavne z dlhoročných praktických skúseností v zavádzaní a optimalizáciách triedeného zberu odpadov v obciach SR a ČR, ale aj z informácií získaných na desiatkach exkurzií a pracovných stáží v zahraničí. Veríme, že táto publikácia pomôže zmeniť postoje zodpovedných pracovníkov a poukáže na reálne možnosti zmeny v nakladaní s odpadmi v obciach a mestách Slovenska.

AttachmentSize
Príručka na stiahnutie1.34 MB
Citácie:
MOŇOK, Branislav. Priatelia Zeme - SPZ. Predchádzanie vzniku a triedenie komunálnych odpadov - príručka pre samosprávy [online]. 2012-12-15 [cit. 2024-07-25]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/8034>.
Táto podstránka bola vytvorená: 5. March 2013 - 14:09, naposledy bola upravená: 5. March 2013 - 15:12.