Príklady dobrej praxe v nakladaní s biologickými odpadmi

Informačné panely popisujúce ukážkové systémy nakladania s biologickým odpadom v mestách a obciach na Slovensku aj v zahraničí:

MESTO STARÁ TURÁ, KOMPOSTÁREŇ FAIRFIELD, KOMPOSTÁREŇ SEIRINGER, MESTO TOPOĽČANY, MESTO NEMŠOVÁ, MESTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, OBEC CHOCHOLNÁ-VELČICE, DOMÁCE KOMPOSTOVANIE

AttachmentSize
MESTO STARÁ TURÁ3.36 MB
KOMPOSTÁREŇ FAIRFIELD3.4 MB
KOMPOSTÁREŇ SEIRINGER3.27 MB
MESTO TOPOĽČANY2.87 MB
MESTO NEMŠOVÁ3.05 MB
MESTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU3.24 MB
OBEC CHOCHOLNÁ-VELČICE2.98 MB
DOMÁCE KOMPOSTOVANIE3.81 MB
Táto podstránka bola vytvorená: 9. February 2015 - 12:35, naposledy bola upravená: 9. February 2015 - 13:02.