Pre niekoho odpad, pre iného poklad – opäť sa blíži Recyklácia Priateľov Zeme

Košice, 16.02.2012

Počas zimného obdobia sa už v Košiciach stalo dobrým zvykom, že Priatelia Zeme – SPZ, tentokrát v spolupráci s Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o. organizujú výmennú burzu, „Recykláciu Priateľov Zeme“. Počas jedného týždňa môžu ľudia priniesť veci pre nich už nepotrebné, no stále funkčné či nositeľné. Zároveň si záujemcovia môžu za dobrovoľný príspevok nejaké užitočné veci vziať - „zrecyklovať“. Získané dobrovoľné príspevky budú využité na úhradu časti nákladov spojených s podujatím.

Toto podujatie nie je recykláciou v pravom zmysle slova, ide skôr o susedskú výmenu vecí, ktoré ľudia nepotrebujú, no nechcú ich len tak vyhodiť. Pre niekoho vec nepotrebná môže byť pre druhého ešte zaujímavá, užitočná. Takéto opätovné použitie vecí je ekonomicky, sociálne a hlavne environmentálne priaznivejšie ako ich vyhadzovanie do koša.

Recyklácia Priateľov Zeme je už tradičným podujatím a má medzi košičanmi veľa priaznivcov. Denne nám v kancelárii zvoní telefón a ľudia – prevažne košičania sa nás pýtajú, kedy opäť zorganizujeme túto akciu.“, hovorí koordinátor tohtoročnej „recyklácie“ Ladislav Bíro z Priateľov Zeme - SPZ.
Jedným z mnohých rozmerov projektu Košice 2013 je aj ochrana životného prostredia a podpora environmentálmeho správania sa. Výmenná burza použitých vecí je vhodnou príležitosťou ako rozumne nakladať s predmetmi, ktoré by sa za iných okolností stali odpadom. Recykláciou Priateľov Zeme zároveň sprístupníme dočasné priestory kultúrneho centra Kasárne/Kulturpark,“ uviedol Daniel Gašpierik z Košice 2013, n. o. 

Vďaka podpore Košice 2013, n. o. sa akcia oproti ostatným rokom  presúva do väčších priestorov na Strojárenskú ul. 3 do budovy bývalej Strednej odbornej školy strojníckej Aurela Stodolu, kde v prenajatých priestoroch Košického samosprávneho kraja bude pôsobiť tím Kasární/Kulturparku. „Recyklácia Priateľov Zeme bude prvým podujatím pre verejnosť na našej novej dočasnej adrese,“ dodal Gašpierik.

Príjem vecí bude prebiehať v dňoch od 27. februára do 1. marca 2012 a výdaj vecí od 29. februára do 3.marca 2012 v čase od 10:00 do 18:00 hod. (v sobotu 3. marca  v čase od 10:00 do 14:00 hod.).

Veci, ktoré sa prijímajú, sú prevažne textil, obuv, hračky, knihy, elektronika, ľudia však môžu priniesť aj bicykle a iné športové potreby, keramiku, kuchynský riad či umelecké predmety.
Všetky prinesené veci musia byť čisté a funkčné. Jednoducho ešte použiteľné.

Keďže  nemáme k dispozícii  priestory na uskladnenie väčších kusov nábytku, či chladničiek, takéto nebudú prijímané. Ľudia však môžu spraviť ich fotografiu, pripojiť krátky popis veci, termín na vyzdvihnutie, miesto vyzdvihnutia a kontakt a priniesť túto ponuku na podujatie, alebo poslať  na e-mail biro@priateliazeme.sk.

Veci, ktoré počas „recyklácie“ nenájdu svojho nového majiteľa, budú odovzdané charitám.
Priatelia Zeme – SPZ veľmi privítajú záujemcov o dobrovoľnícku pomoc na akcii.

Ak chcú záujemcovia podporiť konanie takéhoto podujatia aj v budúcnosti, môžu pomôcť bez minutia čo len jediného centu - venovaním 2 percent z dane Priateľom Zeme - SPZ.

Viac informácií

Ing. Ladislav Bíro, koordinátor podujatia, biro@priateliazeme.sk