Priatelia Zeme – SPZ zorganizovali odbornú konferenciu „Program predchádzania vzniku odpadu – realita alebo sci-fi?“

03.07.2012

Na konferencii prednášali poprední odborníci. Vyše 40 účastníkov, najmä z radov pracovníkov štátnej správy odpadového hospodárstva, si tak mohlo vypočuť nielen teoretické informácie o Programe predchádzania vzniku odpadu, ale aj praktické inšpirácie ako konkrétne predchádzať vzniku odpadu na Slovensku a v Čechách. Konferencia je ďalším pokračovaním úsilia Priateľov Zeme – SPZ o verejnú odbornú diskusiu k príprave Programu predchádzania vzniku odpadu, ktorý je Slovenská republika povinná vypracovať do konca roku 2013. Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu "Predchádzanie vzniku odpadov - nevyhnutný krok k udržateľnému regiónu V4", ktorý je podporený Medzinárodným Vyšehrádskym fondom.

Priatelia Zeme – SPZ zorganizovali odbornú konferenciu „Program predchádzania vzniku odpadu – realita alebo sci-fi?“Priatelia Zeme – SPZ zorganizovali odbornú konferenciu „Program predchádzania vzniku odpadu – realita alebo sci-fi?“Priatelia Zeme – SPZ zorganizovali odbornú konferenciu „Program predchádzania vzniku odpadu – realita alebo sci-fi?“Priatelia Zeme – SPZ zorganizovali odbornú konferenciu „Program predchádzania vzniku odpadu – realita alebo sci-fi?“