Výber miesta

Pri výbere miesta na kompostovanie treba zohľadniť :

  • či chceme vybudovať trvalé alebo krátkodobé zariadenie,
  • zvolenú technológiu,
  • kapacitu zariadenia a s tým spojené priestorové potreby,
  • aby vzdialenosť od zdroja biologického odpadu nebola príliš vysoká,
  • aby inžinierske siete boli dostupné,
  • aby prípadný hluk a zápach nerušili obyvateľov,
  • dopravnú dostupnosť,
  • aby boli dodržané všetky vodohospodárske a hygienické predpisy,
  • akceptovateľnosť verejnosťou.

Akceptovateľnosť verejnosťou sa stáva v poslednej dobe stále väčším problémom. Verejnosť, ktorá nemá dostatok informácií o projekte a ani o danej problematike, sa prirodzene obáva výstavby akéhokoľvek zariadenia, kde sa bude nakladať s odpadmi. Svoj podiel viny na tom majú aj nepríjemné skúsenosti z podobných zariadení v iných mestách, kde sa z rôznych dôvodov nedodržala overená technológia, čo spôsobilo problémy so zápachom, hmyzom alebo parazitujúcimi zvieratami. Aby sme tomuto problému predišli, je nevyhnutné začať komunikáciu s verejnosťou ešte pred vypracovaním projektovej dokumentácie. Verejnosť musí dostať pravdivé a úplné informácie o zámere, o navrhovanej technológii, zabezpečení prevádzky, skúsenostiach z podobných prevádzok atď. (viac informácií nájdete v časti „Informovanosť obyvateľstva“).