Ako rozdeľujeme kompostovanie

Rozoznávame 3 úrovne kompostovania:

  1. Domáce kompostovanie – znamená kompostovanie biologického odpadu ako aj súčasné používanie kompostu v záhradách patriacich súkromným domácnostiam.
     
  2. Komunitné kompostovanie – znamená kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí v určitej lokalite (ulica rodinných domov, záhradkárska osada, panelový blok, škola, obec...) s cieľom spoločne kompostovať biologický odpad, ktorý vzniká v danej lokalite. Vznikajúci kompost je využívaný pre vlastnú potrebu komunity.
     
  3. Komunálne/priemyselné kompostovanie – znamená kompostovanie biologického odpadu z väčšej zvozovej oblasti na centrálnej kompostárni, ktoré vykonáva napr. špecializovaná firma vo väčšine na komerčnej báze. Kompost môže byť použitý pre vlastnú potrebu alebo dávaný do obehu predajom.